Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktigesammanträde 14 november 2018

Kyrkofullmäktige i Adolf Fredriks församling kallas till sammanträde  den 14 november i församlingslokalerna på Kammakargatan 30 nb, mötet är offentligt.

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och utses genom val vart fjärde år. Röstberättigade är alla församlingsmedlemmar som fyllt 16 år. Församlingsmedlem har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden. Dessa utlyses i Vi i Vasastan samt genom anslag i församlingslokalerna och på hemsidan. Protokollen är offentliga och finns tillgängliga på pastorsexpeditionen.

I kyrkofullmäktige 2018-2021 sitter:

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 

Ordinarie
Leif Jansson 
Gunhild Glingvall Priftakis
Bernt Lundberg
Bengt Lindroth
Monica Gullberg

Ersättare
Kjell Arne Sevefjord
Christine Mogård

Centerpartiet

Ordinarie
Ulf Holmberg

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK

Ordinarie
Olov Lindquist

Ersättare
Jens Pettersson

För kyrkomusiken i Adolf Fredriks församling

Ordinarie
Anders Sandström
Lilian Henriksson 
Anders Jörle

Ersättare                                             
Camilla Skorup
Leonard Henriksson

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Ordinarie
Lars Collmar
Monica Tanner Krantz
Kee Frost-Kotti
Maria Skytén
Els-Mari Edholm Radhe

Ersättare
Olivia Wessman
Monica Ljung Lindfors
Krister Kotti 

Sverigedemokraterna 

Ordinarie
Joakim Hedelin

I kyrkofullmäktige 2013-2017 sitter:

POSK - Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Ordinarie
Edward (Ted) Harris
Els-Mari Edholm-Radhe
Monica Tanner Krantz,
Henrik Torbjörnsson
Krister Kotti
Ersättare
Kee Frost-Kotti
Lars Bohman
Hans Edlund


Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Ordinarie
Bernt Lundberg(Ordförande)
Leif Jansson
Gunhild Glingvall-Priftakis
Bernt Lundberg
Gabriella Lavecchia
Tobias Andersson
Anna Lansfjord
Ersättare
Uno Janson
Karolina Pettersson

Fria liberaler i Svenska kyrkan - FiSK
Ordinarie
Olov Lindquist (Vice ordförande)
Ersättare
Jens Pettersson

Centerpartiet
Ordinarie
Stephan Andrén

För kyrkomusiken i Adolf Fredriks församling
Ordinarie
Camilla Skorup
Hans Lindberg
Lilian Henriksson
Anders Sandström
Leonard Henriksson
Ulla Enlund
Ersättare
Carl-Anton Spak
Izabel Arnstedt
Anders Jörle