Adolf Fredriks församling

Prata med oss

Kontakt

Adolf Fredriks församling Besöksadress: Holländargatan 16, 11140 Stockholm Postadress: BOX 3270, 10365 STOCKHOLM Telefon: +46(8)207076 E-post till Adolf Fredriks församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkofullmäktige


Kyrkofullmäktigesammanträde 9 november

Kyrkofullmäktige i Adolf Fredriks församling kallas till sammanträde torsdag den 9 november kl 19 i församlingslokalerna på Kammakargatan 30 nb, samt till ett extra kyrkofullmäktigesammanträde med de nytillsatta ledamöterna kl 20. Tillfälle till frågor med anledning av budget för 2018 från kl 18. Mötena är offentliga.

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och utses genom val vart fjärde år. Röstberättigade är alla församlingsmedlemmar som fyllt 16 år. Församlingsmedlem har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden. Dessa utlyses i Vi i Vasastan samt genom anslag i församlingslokalerna och på hemsidan. Protokollen är offentliga och finns tillgängliga på pastorsexpeditionen.

I kyrkofullmäktige 2013-2017 sitter:

POSK - Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Ordinarie
Edward (Ted) Harris
Els-Mari Edholm-Radhe
Monica Tanner Krantz,
Henrik Torbjörnsson
Krister Kotti
Ersättare
Kee Frost-Kotti
Lars Bohman
Hans Edlund


Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Ordinarie
Bernt Lundberg(Ordförande)
Leif Jansson
Gunhild Glingvall-Priftakis
Bernt Lundberg
Gabriella Lavecchia
Tobias Andersson
Anna Lansfjord
Ersättare
Uno Janson
Karolina Pettersson

Fria liberaler i Svenska kyrkan - FiSK
Ordinarie
Olov Lindquist (Vice ordförande)
Ersättare
Jens Pettersson

Centerpartiet
Ordinarie
Stephan Andrén

För kyrkomusiken i Adolf Fredriks församling
Ordinarie
Camilla Skorup
Hans Lindberg
Lilian Henriksson
Anders Sandström
Leonard Henriksson
Ulla Enlund
Ersättare
Carl-Anton Spak
Izabel Arnstedt
Anders Jörle