Kyrkofullmäktige

Valresultat Kyrkofullmäktige 2021

Här presenterar vi ledarmöter och ersättare för perioden 2022-01-01 - 2025-12-31

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och utses genom val vart fjärde år. Röstberättigade är alla församlingsmedlemmar som fyllt 16 år. Församlingsmedlem har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden. Dessa utlyses i MItt i Vasastan samt genom anslag i församlingslokalerna och på hemsidan. Protokollen är offentliga och finns tillgängliga på pastorsexpeditionen.

I kyrkofullmäktige 2018-2021 sitter:

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 

Ordinarie
Leif Jansson 
Gunhild Glingvall Priftakis
Bernt Lundberg
Bengt Lindroth
Monica Gullberg
Kjell Arne Sevefjord

Ersättare
Christine Mogård

Centerpartiet

Ordinarie
Ulf Holmberg

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK

Ordinarie
Olov Lindquist

Ersättare
Jens Pettersson

För kyrkomusiken i Adolf Fredriks församling

Ordinarie
Lilian Henriksson 
Anders Jörle
Izabel Arnstedt

Ersättare                                             
Hans Lindberg
Carl-Anton Spak 

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Ordinarie
Lars Collmar
Monica Tanner Krantz
Kee Frost-Kotti
Maria Skytén
Els-Mari Edholm Radhe

Ersättare
Olivia Wessman
Monica Ljung Lindfors
Krister Kotti 

 

Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga medarbetare