Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Festvåningen

I Festvåningen som inrymmer upp till 70 personer till konferens eller servering.
Här möts även Tisdagsträffens deltagare som samlas ca 8 gånger per termin.
Kyrkkaffe serveras varje söndag och i anslutning till Mässa för alla åldrar anordnas våra välbesökta kyrkluncher.

Kontakta husmor Göta Levin för bokning

Göta Levin

Göta Levin

Adolf Fredriks församling

Husmor