Ilemera – vår vänförsamling i Tanzania

Söndagen den 27 mars 1977 invigdes kyrkan i Ilemera, som till större delen byggts med i Adolf Fredriks församling insamlade medel.

Söndagen den 27 mars 1977 invigdes i Ilemera den nya kyrka, som till större delen byggts med i Adolf Fredriks församling insamlade medel. Invigningen förrättades av biskopen i det nordvästra stiftet av den lutherska kyrkan i Tanzania, Josiah Kibira.

I förskolan tar två lärare hand om uppåt 50 barn. De får lära sig läsa, skriva och räkna. Det är vanligt är att man har skoluniform i Tanzania. Då ser man varifrån ett barn kommer, och det blir en viss jämlikhet i klassen när alla är lika klädda. Pengarna som vi får i bidrag går bland annat till att ge barnen ett mål mat om dagen. Många barn fick tidigare varken inte frukost eller lunch, så det känns oerhört värdefullt att kunna ge detta till barnen och det även en förutsättning för dem att kunna lära sig något i skolan. Vidare går pengarna till lärarlöner, lekplats, bänkar att sitta på och en vattencistern.

Det händer att barn hålls hemma från skolan för att de inte har skoluniform. Får man då en uniform ökar närvaron och skolresultatet. Uniformerna sys av föräldrar och andra vuxna som följer med körens barn till repetitionerna.

Barnen i sina skoluniformer. Skapade för att ge barnen möjlighet att röra sig och leka fritt.
Bild från kyrkans invigning 1977