Orgeln

HISTORIK

När AF kyrka invigdes den 27 november (1a advent) 1774 fanns ingen orgel. 1782 byggs kyrkans första orgel av Olof Schwan, Stockholm. (en av samtidens främste orgelbyggare). 23 stämmor, 2 manualer och pedal.
Om man vill skaffa sig en uppfattning om hur den första orgeln lät, kan man bege sig till Slottskyrkan på Stockholms slott. Där har man rekonstruerat den ursprungliga orgeln från 1753, som var av ungefär samma typ och storlek som den första orgeln här i AF. (Byggd av Gren & Stråhle).
1867 bygger P.L.Åkerman, Stockholm (också en av de främsta då) en ny orgel med återanvändande av den tidigare fasaden, som erhåller nya icke ljudande fasadpipor. 25 stämmor, 2 manualer och pedal.
1908 byggs orgeln om och utökas med Man III av P.L.Åkerman & Lunds Orgelfabriks AB, Sundbyberg. Fasaden breddas. Nya väderlådor och nytt spelbord. 31 stämmor, 3 manualer och pedal. (Omfattande ombyggnad)
1951 utförs viss omdisponering av pipverket av Olof Hammarberg, Göteborg.
 
NUVARANDE ORGEL          

1966 byggs den nuvarande orgeln av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad med återanvändande av 1782 års fasad, som återställs till ursprungligt skick.
45 stämmor, 3 man. och ped. Ett av målen med orgeln var att kunna framföra musik från olika epoker så stiltroget som möjligt. Gotthard Arnér var kontrollant och invigningsspelade. Två beställningsverk – O Altitudo av Sven-Erik Bäck och kantaten Hymnus av Hilding Rosenberg (med orgelvariationer).
 

FASAD
1782 Arkitekt Carl Fredrik Adelcrantz. Rikt utformad i gustaviansk stil. Bildhuggerierna utförda av Johan Gustaf Fast. I samband med orgelbygget 1908 breddades fasaden genom att gavelpartiernas pipfält flyttades ut i linje med mittpartiet. (Orgelhuset flyttades fram ca 1 meter i samband med pneumatiseringen 1908? Åter 1966)

Vid orgelbygget 1966 återställdes fasaden till sitt ursprungliga skick. Fasadpipor ljudande i nedre pipfälten  (1966) Hv Principal 8’ C-d (mittfältet), Ped Principal 16’ c f1 (yttre sidofälten), Ped Oktava 8’ C-ciss (inre sidofälten). Öververkets fasadpipor stumma (1966).

Kororgeln – Hammarberg, 1956, 5 stämmor, 1 man., delade register h/c
Continuoorgel – Grönlunds (1960-talet?), 2 stämmor, 1 man.

ORGELDISPOSITION
Orgeln i Adolf Fredriks kyrka, Stockholm, Grönlunds Orgelbyggeri, 1966.

HUVUDVERK man.II:                              ÖVERVERK man.III:

Kvintadena 16’                                           Gedackt 8’

Principal 8’                                                  Kvintadena 8’

Spetsflöjt 8’                                                 Principal 4’

Oktava 4’                                                    Koppelflöjt 4’

Rörflöjt 4’                                                   Gemshorn 2’

Kvinta 2 2/3’                                               Kvinta 1 1/3’

Oktava 2’                                                    Sesquialtera 2 chor

Mixtur 6-8 chor                                          Scharf 4 chor

Cornett 5 chor (från c)                                Dulcian 16’

Trumpet 8’                                                  Krumhorn 8’

                                                                     Tremulant

 

CRESCENDOVERK man.I:                     PEDAL:

Principal 8’                                                  Principal 16’

Rörflöjt 8’                                                   Subbas 16’               

Fugara 8’                                                     Oktava 8’

Oktava 4’                                                    Gedackt 8’

Gedackt 4’                                                   Oktava 4’

Piccolo 2’                                                    Nachthorn 2’

Sifflöjt 1’                                                    Rauschquint 3 chor

Nasat 2 2/3’                                                 Mixtur 6 chor

Ters 1 3/5’                                                   Basun 16’

Mixtur 5 chor                                             Trumpet 8’

Cymbel 3 chor                                            Trumpet 4’

Bombard 16’

Oboe 8’

Skalmeja 4’                                                 Koppel: Öv/Hv, Cv/Hv,                            Tremulant                                                    Öv/P, Hv/P, Cv/P

                                                   

                                                                      Manual C-g3, Pedal C-f1

                                                                     Mekanisk traktur och registratur                                                                      ”Stor och Liten Pedal”

                                                                     Crescendoverk och Öververk                                                                                           inom svällskåp.         

Lunchmusik på orgel

Tisdagar kl.12.15 kan du njuta av stämningsfull orgelmusik och en avkopplande stund i vår vackra kyrka. Fri entré.