Kyrkogården

Adolf Fredriks kyrkogård omges av ett enkelt järnstaket på sockel av huggen sten. Kyrkogården upptar ett helt kvarter och begränsas i öster av Sveavägen, i söder av Adolf Fredriks kyrkogata, i väster av Holländargatan och i norr av Kammakargatan.

Den nuvarande kyrkogården är en del av en tidigare större begravningsplats, som tillhörde S:ta Clara församling. I samband med Allmänna barnhusets tillkomst skänktes en vildvuxen tomt av staten till begravningsplats för barnen.

Enligt en karta från omkring 1640 begränsades begravningsplatsen i norr av Kammarkargatan, i öster gick gränsen i mitten av nuvarande Sveavägen, i söder ingick hela Adolf Fredriks kyrkogata och i väster gick gränsen c:a 50 meter öster om Drottninggatan. Alla gränser utom den norra har sedan flyttats närmare inpå kyrkan. 

Året 1697, det år slottet Tre Kronor brann ner, var ett nödår. Många dog av svält och bara på S:t Olofs kyrkogård, som kyrkogården då hette, begrovs över 2000 människor. Den allmänna eller ”fattigkyrkogården” var belägen i östra delen eller i nuvarande Sveavägen. Kyrkogårdens karaktär av allmän begravningsplats upphörde på 1860-talet, då den ansågs fullbelagd.

I kyrkogårdens sydvästra hörn står ett gravkapell av putsat tegel, som uppfördes 1864 efter ritningar av C.N. Söderberg. Det revs 1927, men har återuppförts enligt de ursprungliga ritningarna. I kyrkogårdens nordvästra del finns en minneslund, anlagd 1984. År 1988 restes en sten till minne av de barn från det närbelägna Allmänna Barnhuset som under åren 1638-1863 begravdes på kyrkogården.

På kyrkogårdens norra del, utmed Kammakargatan, står församlingens gamla skolhus, en tegelbyggnad i två våningar med putsade och gulfärgade fasader. Sedan 1986 används huset för församlingens egna ändamål. I Skolhuset anordnas bl a kurser och vissa rum hyrs ut.

Ängel på en gravsten

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? Här hittar du länkar till sidor där du kan leta vidare efter gravar på olika platser i Sverige.

Begravning

En begravningsgudstjänst är ett avsked. Därför är det viktigt att de sörjande kan se tillbaka på avskedet som inte bara en svår stund, utan också som en fin och minnesvärd högtid.