Om församlingen

Adolf Fredriks församling har som grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning och leva i diakoni och mission. Den uppgiften vill vi förverkliga genom vår församlingsidé: ”Ge människor möjlighet att växa i kristen tro”. Denna ledstjärna för allt arbete i Adolf Fredriks församling konkretiseras i de inriktningsmål som vi redovisar i vårt