Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Om församlingen

Adolf Fredriks församling har som grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning och leva i diakoni och mission. Den uppgiften vill vi förverkliga genom vår församlingsidé: ”Ge människor möjlighet att växa i kristen tro”. Denna ledstjärna för allt arbete i Adolf Fredriks församling konkretiseras i de inriktningsmål som vi redovisar i vårt