Om församlingen

Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

Att vara kyrka i händelsernas centrum

Kyrkan blir en trygg plats under kris, terror och pandemi

Vilka är vi?

Under 250 år har vi tillsammans burit varandra och kyrkan

Församlingsinstruktion

''Ständigt nära''

Lokalförsörjningsplan

Här kan du läsa och ladda ned vår lokalförsörjningsplan

Personal

Här hittar du kontaktuppgifter och bilder på oss som arbetar i församlingen

Organisation

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Det innebär att du som medlem kan vara med och demokratiskt påverka beslut i kyrkan, både på lokal och nationell nivå.