Klockspelet i Adolf Fredriks kyrka invigdes den första söndagen i advent år 1977.
Foto: Johannes Colding

Klockspelet

Per-Ove Larsson. Avlyssnas på kyrkogården .

Klockspelet i Adolf Fredriks kyrka invigdes den första söndagen i advent år 1977. Klockspelet kan spelas för hand från ett spelbord. Det sker t.ex. efter högmässans slut och vid våra klockspelskonserter. De fyra melodier som dagligen ljuder spelas automatiskt. De är i förväg instansade på ett spelband.

Klockspelet har 24 klockor i två oktaver. Den i klockspelet ingående storklockan, som väger 300 kg, bär på ena sidan följande text:

Anno Domini 1977 skänktes detta klockspel Gud till ära och till minnet
av 
psalmdiktaren Johan Olof Wallin och klockgjutarsläkten Bergholtz
som i mer än 100 år verkat i Adolf Fredriks församling.
Huvuddonator var Karin Bergholtz. Klockorna göts av Gösta Bergholtz i Sigtuna.

På klockans andra sida återfinnes en strof ur sv.ps.405 författad av Johan Olof Wallin år 1813, det år då han tillträdde kyrkoherdetjänsten i Adolf Fredriks församling:

Hur fröjdar sig i templets famn
mitt hjärta och min tunga!
Hur ljuvligt att den högstes namn
ibland hans folk lovsjunga!
Var morgon hans barmärithget,
var afton hans sannfärdighet
hur saligt att förkunna!

Våra kyrkklockors historia

I vår kyrka hänger 29 stycken kyrkklockor- läs om deras historer här