Begravning

En begravningsgudstjänst är ett avsked. Därför är det viktigt att de sörjande kan se tillbaka på avskedet som inte bara en svår stund, utan också som en fin och minnesvärd högtid.

En begravningsgudstjänst är också, och inte minst, en överlåtelse. Den som döden har tagit ifrån oss, får vi i gudstjänsten överlämna åt Guds barmhärtighet. Gudstjänstens avsked och överlåtelse hjälper oss att utan oro både minnas och lämna de döda för att leva för de levande.

Gudstjänsten följer en fast struktur, men det finns stora möjligheter att utforma den på ett personligt sätt och efter den bortgångnes eventuella egna önskemål.

Möjlighet till gravplats på Adolf Fredriks kyrkogård finns i minneslunden. Begravning är kostnadsfri för församlingsmedlemmar.

Präster och diakon finns för samtal för dem som mist någon anhörig och som behöver prata om de frågor och känslor som uppstår.

Församlingen har ingen sorgegrupp utan vi hänvisar till Gustaf Vasas församling och Maria Hjortstorp, som är diakon där. Tel 070-722 11 60