Begravning

En begravningsgudstjänst är ett avsked. Därför är det viktigt att de sörjande kan se tillbaka på avskedet som inte bara en svår stund, utan också som en fin och minnesvärd högtid.

Begravningsceremonin

Här kan du läsa mer om begravningsceremoni i Adolf Fredriks kyrka.

Hur gör jag nu?

Här berättar vi steg för steg hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten

Hur går det till på en begravning?

Se filmen när Anna och Jonas berättar om hur en begravning går till

Minnesstund i vackra lokaler

Här kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda i samband med minnesstund.

Stöd och kontakt

När sorgen drabbar kan kyrkan vara till stöd och hjälp i form av gemenskap, samtal och vägledning.

”Sorgen är den djupaste ära som kärleken kan få.”  

Vår präst Roger Gärtner om begravningar och sorg

En begravningsgudstjänst är också, och inte minst, en överlåtelse. Den som döden har tagit ifrån oss, får vi i gudstjänsten överlämna åt Guds barmhärtighet. Gudstjänstens avsked och överlåtelse hjälper oss att utan oro både minnas och lämna de döda för att leva för de levande.

Gudstjänsten följer en fast struktur, men det finns stora möjligheter att utforma den på ett personligt sätt och efter den bortgångnes eventuella egna önskemål.

Möjlighet till gravplats på Adolf Fredriks kyrkogård finns i minneslunden. Begravning är kostnadsfri för församlingsmedlemmar.

Präster och diakon finns för samtal för dem som mist någon anhörig och som behöver prata om de frågor och känslor som uppstår.

Församlingen har ingen sorgegrupp utan vi hänvisar till Gustaf Vasas församling och Maria Hjortstorp, som är diakon där. Tel 070-722 11 60

Samtalsstöd eller KBT-terapi

I Adolf Fredriks församling finns diakon och präster till stöd. Samtalet är kostnadsfritt och sker under tystnadsplikt. Samtalet handlar om det du vill prata om, dina frågor, bekymmer eller svårigheter. Du kan komma till enstaka samtal eller flera och du kan återkomma vid behov.