Gudstjänster öppnar för max 100 personer fr.o.m. 1 juli

Välkommen att fira gudstjänst och mässa i Adolf Fredriks kyrka.

Välkommen att fira gudstjänst och mässa i Adolf Fredriks kyrka. I vår kyrka är max antal deltagare är 100 personer som sitter vid anvisad plats. 

Äntligen får vi fira gudstjänst igen. Från den första juli sker ytterligare lättnader för allmänna sammankomster. För att minimera smittspridning innebär det dock vissa  fortsatta begränsningar i våra kyrkorum.

Följande gäller i Adolf Fredriks kyrka:

Myndigheternas rekommendationer är att vi fortsatt ska hålla avstånd och undvika trängsel. Från och med 1 juli gäller:

Inomhus med anvisad sittplats - Högst 100 deltagare.

-Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

- I vår kyrka har vi som anvisad plats markerade öppna bänkrader där flera sällskap kan sitta på samma bänkrad om de håller ett avstånd på 1 meter mellan sig.

 

Varje söndag
11.00 Gudstjänst, Högmässa eller Mässa för alla åldrar (En gång i månaden).
Veckans höjdpunkt i församlingen! En plats för att möta Gud och varandra. Vi sjunger, lyssnar, läser trosbekännelsen och ber tillsammans. Max 100 deltagare.

Varje torsdag
12.15 Mässa med förbön 
Vardagsmässa där vi samlas vid nattvardsbordet och ber tillsammans för de förbönsämnen som lagts i vår förbönskorg. Under pandemin utgår mässan från huvudaltaret. Nattvarden firas på säkert avstånd. Max 100 deltagare.