Gudstjänster öppnar för max 50 personer fr.o.m. 1 juni

Välkommen att fira gudstjänst och mässa i Adolf Fredriks kyrka.

Välkommen att fira gudstjänst och mässa i Adolf Fredriks kyrka. Max antal deltagare 50 personer som sitter vid anvisad plats. 

Äntligen får vi fira gudstjänst igen. Från den första juni sker lättnader för allmänna sammankomster. För att minimera smittspridning innebär det dock fortsatta begränsningar i våra kyrkorum.

Följande gäller i Adolf Fredriks kyrka:

Myndigheternas rekommendationer är att vi fortsatt ska hålla avstånd, god handhygien, umgås i en liten krets och undvika trängsel. Från och med 1 juni gäller dock nya förutsättningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

Inomhus med anvisad sittplats - Högst 50 deltagare.

-Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 2 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

-Antalet deltagare i ett och samma sällskap kan uppgå till högst fyra personer.

-Om ett sällskap uppgår till fler än fyra deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst fyra deltagare i varje.

- I vår kyrka har vi som anvisad plats markerade öppna bänkrader där ett sällskap om fyra personer eller två sällskap om två personer kan sitta på samma bänkrad.

 

Varje söndag
11.00 Gudstjänst, Högmässa eller Mässa för alla åldrar (En gång i månaden).
Veckans höjdpunkt i församlingen! En plats för att möta Gud och varandra. Vi sjunger, lyssnar, läser trosbekännelsen och ber tillsammans. Max 50 deltagare.

Varje torsdag
12.15 Mässa med förbön 
Vardagsmässa där vi samlas vid nattvardsbordet och ber tillsammans för de förbönsämnen som lagts i vår förbönskorg. Under pandemin utgår mässan från huvudaltaret. Nattvarden firas på säkert avstånd. Max 50 deltagare.