Samtalsstöd

I Adolf Fredriks församling finns diakon och präster till stöd. Samtalet är kostnadsfritt och sker under tystnadsplikt. Samtalet handlar om det du vill prata om, dina frågor, bekymmer eller svårigheter. Du kan komma till enstaka samtal eller flera och du kan återkomma vid behov.  

Ibland gör det ont i livet. Det kan handla om såriga relationer, kriser, ledsenhet eller om en oro som drabbar. Kanske handlar det om existentiella frågor eller om en tro som flämtar? Oavsett var du befinner dig i livet och hur det ter sig kan det vara bra att ha någon utomstående att samtala med. I Adolf Fredriks församling finns diakon & präst till stöd. Samtalet är kostnadsfritt och sker under tystnadsplikt. Erbjudandet om samtal vänder sig till alla utan krav på tillhörighet i Svenska kyrkan eller trosuppfattning.

Samtalet handlar om det du vill prata om, dina frågor, bekymmer eller svårigheter. Du kan komma till enstaka samtal eller flera och du kan återkomma vid behov.   

Du kontaktar den präst eller diakon som du känner förtroende för (se nedan). Om du är osäker på vilken hjälp du söker och till vem du ska vända dig, ring eller maila Roger Gärtner, präst eller Ulrika Ingermark, diakon, för rådgivning. Det går bra att lämna meddelande i röstbrevlådan.

Ulrika  Ingermark

Ulrika Ingermark

Adolf Fredriks församling

Diakon