Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Adolf Fredriks församling Besöks- och postadress: Holländargatan 16, 11160 Stockholm Telefon: +46(8)207076 E-post till Adolf Fredriks församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni, stöd och samtal

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika skeden. Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling.

Att bry sig!
En viktig del av Svenska kyrkans arbete är diakonin. Att med kärlek möta, se och lyssna till människor samt att vara medvandrare när livet känns tungt.

Inom diakonin möter vi och söker stödja människor i utsatta livssituationer. Vi arbetar med hemlösa och missbrukare, erbjuder familjerådgivning, besöker isolerade människor i sina hem, är på äldreboenden, ordnar sociala mötesplatser, stöttar anhöriga till svårt sjuka, sörjande m m.

Diakoni utförs ofta i det tysta och kan bedrivas tack vare Svenska kyrkans medlemmars kyrkoavgift, enskilda människors ideella arbete, gåvor och kollekter. Kontakta oss gärna om du vill veta mera, engagera dig eller ge en ekonomisk gåva!

För att boka in ett samtal kontakta

Roger Gärtner

Adolf Fredriks församling

Präst

Direkt: 08-402 04 79

Johanna Häggblom

Adolf Fredriks församling

Präst

Direkt: 08-402 04 84

Växel: 08-20 70 76

Anna Levin

Adolf Fredriks församling

Präst

Direkt: 08-402 04 83

Växel: 08-20 70 76

Eva Malmfors

Adolf Fredriks församling

Diakon

Direkt: 08-402 04 82

Annika Millde

Adolf Fredriks församling

Kyrkoherde

Direkt: 08-402 04 71

Mobil: 073-800 25 00

Växel: 08-20 70 76

Vill du hjälpa till/vara medmänniska?

I Adolf Fredrik finns en grupp unga vuxna som träffas här kontinuerligt. Dessa personer lever under tuffa villkor och i utsatthet i Stockholm. De har också en mycket svag ekonomi. En del väntar på besked om uppehållstillstånd. Man kan hjälpa till genom att lämna gåvor och ekonomiska bidrag till den här gruppen. Det kan vara SL-kort, obrutna hygienartiklar, matbidrag, ett rum för utlåning eller annat som man kan tänkas behöva och som gör att livet underlättas. Kontakta oss om du har möjlighet att stödja dessa människor och bidra med goda idéer.