Meny

Diakoni, stöd och samtal

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika skeden. Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling.

Att bry sig!
En viktig del av Svenska kyrkans arbete är diakonin. Att med kärlek möta, se och lyssna till människor samt att vara medvandrare när livet känns tungt.

Inom diakonin möter vi och söker stödja människor i utsatta livssituationer. Vi arbetar med hemlösa och missbrukare, erbjuder familjerådgivning, besöker isolerade människor i sina hem, är på äldreboenden, ordnar sociala mötesplatser, stöttar anhöriga till svårt sjuka, sörjande m m.

Diakoni utförs ofta i det tysta och kan bedrivas tack vare Svenska kyrkans medlemmars kyrkoavgift, enskilda människors ideella arbete, gåvor och kollekter. Kontakta oss gärna om du vill veta mera, engagera dig eller ge en ekonomisk gåva!

För att boka in ett samtal kontakta

Mikael Arnqvist

Mikael Arnqvist

Adolf Fredriks församling

Präst

Ulrika  Ingermark

Ulrika Ingermark

Adolf Fredriks församling

Diakon

Anna Levin

Anna Levin

Adolf Fredriks församling

Präst

Annika Millde

Annika Millde

Adolf Fredriks församling

Kyrkoherde

Lena Olsson Fogelberg

Lena Olsson Fogelberg

Adolf Fredriks församling

Präst

Vill du hjälpa till/vara medmänniska?

I Adolf Fredrik finns en grupp unga vuxna som träffas här kontinuerligt. Dessa personer lever under tuffa villkor och i utsatthet i Stockholm. De har också en mycket svag ekonomi. En del väntar på besked om uppehållstillstånd. Man kan hjälpa till genom att lämna gåvor och ekonomiska bidrag till den här gruppen. Det kan vara SL-kort, obrutna hygienartiklar, matbidrag, ett rum för utlåning eller annat som man kan tänkas behöva och som gör att livet underlättas. Kontakta oss om du har möjlighet att stödja dessa människor och bidra med goda idéer.