Diakoni, stöd och samtal

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika skeden. Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling.

Att bry sig!
En viktig del av Svenska kyrkans arbete är diakonin. Att med kärlek möta, se och lyssna till människor samt att vara medvandrare när livet känns tungt.

Inom diakonin möter vi och söker stödja människor i utsatta livssituationer. Vi arbetar med hemlösa och missbrukare, erbjuder familjerådgivning, besöker isolerade människor i sina hem, är på äldreboenden, ordnar sociala mötesplatser, stöttar anhöriga till svårt sjuka, sörjande m m.

Diakoni utförs ofta i det tysta och kan bedrivas tack vare Svenska kyrkans medlemmars kyrkoavgift, enskilda människors ideella arbete, gåvor och kollekter. Kontakta oss gärna om du vill veta mera, engagera dig eller ge en ekonomisk gåva!

Samtalsstöd eller KBT-terapi

I Adolf Fredriks församling finns diakon och präster till stöd. Samtalet är kostnadsfritt och sker under tystnadsplikt. Samtalet handlar om det du vill prata om, dina frågor, bekymmer eller svårigheter. Du kan komma till enstaka samtal eller flera och du kan återkomma vid behov.  

Stiftelsemedel att söka för olika ändamål

Bor du i församlingen och har svårt att få ekonomin att gå ihop?

Diakonins historia

Ordet diakoni kommer från grekiskan och betyder tjänst.

För att boka in ett samtal kontakta

    Vill du hjälpa till/vara medmänniska?

    I Adolf Fredrik finns en grupp unga vuxna som träffas här kontinuerligt. Dessa personer lever under tuffa villkor och i utsatthet i Stockholm. De har också en mycket svag ekonomi. En del väntar på besked om uppehållstillstånd. Man kan hjälpa till genom att lämna gåvor och ekonomiska bidrag till den här gruppen. Det kan vara SL-kort, obrutna hygienartiklar, matbidrag, ett rum för utlåning eller annat som man kan tänkas behöva och som gör att livet underlättas. Kontakta oss om du har möjlighet att stödja dessa människor och bidra med goda idéer.