Om medlemskapet

Du möjliggör att vi kan fira gudstjänster, ordna mötesplatser, hjälpa medmänniskor i Adolf Fredriks församling och i utlandet, ha barn- och ungdomsaktiviteter, musikverksamhet, bevara kyrkan och mycket mera.

Om medlemskapet
Du som medlem i Svenska kyrkan är viktig! 
Tack vare dig kan vi fortsätta att jobba för det goda i världen.

Din medlemsavgift går till:
• Vanliga gudstjänster, dopgudstjänster och vigselgudstjänster
• Begravningsgudstjänster 
• Stöd vid kriser och olyckor
• Familjerådgivning
• Möjlighet till samtal 
• Körer för barn och vuxna
• Barnverksamheter
• Ungdomsverksamheter
• Kulturarvet – bevara kyrkobyggnaderna för framtiden
• Musikverksamhet och konserter
• Stöd till krisdrabbade områden i världen.
• Församlingens terminsprogram
• Och mycket mer!

Rätt att rösta
Alla medlemmar kan rösta i de kyrkliga valen från den dag de fyllt 16 år och på så sätt vara med och påverka kyrkans framtid. Valbarhetsåldern är 18 år.

Inte medlem? Här finns blanketterna!
Blankett för anmälan om inträde för vuxen.
Blankett för inträde av barn under 18 år.
Är båda föräldrarna vårdnadshavare ska båda skriva under anmälan.
Barn som fyllt 12 år ska samtycka till anmälan. Ifylld blankett skickas till:
Adolf Fredriks församling, Box 3270, 103 65 Stockholm.