Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Välkommen som konsertvolontär!

Är du en av de som gärna går på våra konserter och vill göra en insats för församlingen och vår musikverksamhet?

Välkommen som konsertvolontär!

 Vi behöver som ett komplement till våra anställda vaktmästare och konsertvärdar ett antal konsertvolontärer. Som volontär välkomnar du konsertbesökarna, delar ut program och visar våra besökare tillrätta. Strax innan konsertens början sätter du dig ner på en reserverad plats för att lyssna på konserten. Är du intresserad av att bli en av våra konsertvolontärer, hör av dig till vår klockare Bengt Kämpe.

Kontakt och information

Bengt Kämpe

Bengt Kämpe

Adolf Fredriks församling

Klockare