Foto: Orsa församling

Orsa församling

Orsa Kyrka - Kyrkan mitt i byn! Orsa kyrka håller öppet veckans alla vardagar från kl. 08.00 - 15.00 under helgerna öppet från 09.00 - 15.00 Du är välkommen in och tända ett ljus eller bara sätta dig ner i stilla meditation. Välkommen!

Klockringning för offren i pandemin

Nyårsafton kl 18.00 ringer Orsa kyrkas klockor för att hedra dem som dött under detta pandemiår och för att samla tankar och känslor kring det som förenar oss. 

2020 har varit ett annorlunda år för oss alla, ett utmanande år som nu går mot sitt slut. Ett år som bringat sorg, uppfoffringar och manat till gemensam kamp som nu fortsätter in i 2021. 
Därför ringer Orsa kyrkas klockor kl 18 på nyårsafton, för eftertanke, tröst och hopp om ett bättre 2021.