Minnestelegram

Du kan beställa minnestelegram via Orsa församlings hemsida, genom att fylla i formuläret nedan.

När du beställer minnestelegram via Orsa församling kan vi förmedla gåvor till följande ändamål:

  • Orsa blomsterfond - går oavkortat till diakonal verksamhet i Orsa församling
  • Act - Svenska kyrkans internationella arbete 

När du beställt telegrammet via formuläret nedan gör du själv inbetalningen av gåvan till bankgiro 797 - 7739 eller Swish 123 226 85 06.  
Märk inbetalningen med gåva och ditt namn, till exempel ”Minnesgåva-Sven Svensson”. 

 

här beställer du minnestelegram:

har en gåva skänkts till

Nedan anger du vilket betalningssätt du vill använda.