Gravplats

Du som ska välja gravplats för att begrava en närstående har flera möjligheter på olika begravningsplatser i Orsa.

Den avlidnes egen önskan bör alltid vara vägledande vid valet av gravplats. Gravplatser upplåts till avlidna folkbokförda i Orsa eller på annan ort.
Boende i Orsa har på samma sätt möjlighet till gravplats på annan ort.

Frågor att ta ställning till

●Är det en kista eller en urna med aska som ska gravsättas? 

●Föredrar du ett gemensamt gravskick som  askgrav eller en mer traditionell begravningsplats för urna eller kista?   

●Har du önskemål om det geografiska läget eller platsens tillgänglighet? 

●Önskar du att graven i framtiden ska ge plats för ytterligare gravsättningar? 

●Finns särskilda önskemål om gravstenens utseende?  

●Är gravsättnng av aska i minneslund ett alternativ?  


Det är viktigt att de efterlevande är överens om valet av gravplats. Om de efterlevande är tveksamma till val av gravplats är det oftast bättre att vänta något med gravsättningen än att riskera att det blir fel. Att flytta en kista eller urna kräver särskilt medgivande och det ges endast i undantagsfall.

Kremering och gravsättning av kista ska ske inom en månad efter dödsfallet. När det gäller gravsättning av aska medger lagen att man väntar upp till ett år efter kremation. Under tiden förvaras askan avgiftsfritt hos kyrkogårdsförvaltningen. 

På en ny begravningsplats som finns större valmöjlighet vad gäller individuella gravplats för såväl kistgravar som urngravar. 

På äldre kyrkogårdar och begravningsplatser är urvalet mer begränsat. Oftast handlar det om återanvändning av en gammal gravplats där minst 25 år förflutit sedan senaste gravsättningen.   

Kontakta oss gärna på

jesper.johansson@svenskakyrkan.se