Gravsättning

Gravsättning betyder att sätta ned en kista eller urna i en grav. Det kan även vara att gräva ned aska i minneslund eller spridning av aska på annan plats, till exempel till skogs, sjö eller hav.

Kistbegravning 

En kistbegravning kan avslutas ute vid gravplatsen eller i ceremonilokalen. I det första fallet sker gravsättning som en del av begravningsceremonin i närvaro av de anhöriga. I det andra fallet lämnar de anhöriga över gravsättningen till kyrkogårdsförvaltningen som sker vid ett något senare tillfälle, vanligen under dagen efter ceremonin men kan även ske senare. Orsa församling tillhandahåller ett bärarlag om sex personer vid begravningar om så önskas, familjen själva kan givetvis deltaga och bära kistan. 

Urna 

Om man vill att gravsättning av urna ska ske i närvaro av anhöriga och begravningsbyrå ska man boka tid hos kyrkogårdsförvaltningen. Kyrkogårdsförvaltningen kan också utföra gravsättning av urna utan anhörigas närvaro. De anhöriga får då ett brev från förvaltningen med information om när gravsättningen har ägt rum. 

Gravsättning i minneslund görs alltid av förvaltningen utan de anhörigas närvaro. Ett minneslundsintyg skickas till de anhöriga när gravsättning gjorts. Gravsättning i minneslund sker ej under vinterhalvåret. Urnsättning sker främst på vardagar mellan 07:00-16:00 

Gravsättning av aska

Har du fått tillstånd från Länsstyrelsen att gravsätta askan på annan plats så sköter du själv gravsättningen. När du hämtar askan från krematoriet ska du ha tillståndet från Länsstyrelsen med dig.   

Kontakta oss för mer information: 
 jesper.johansson@svenskakyrkan.se                                                       
Sms eller telefon: 076-695 24 85