Lokaler och bokning

Medlemmar i Svenska kyrkan har kostnadsfritt tillgång till lokalen med cafésittning i samband med kyrkliga förrättningar så som dop, vigsel och begravning.
Alkoholfri miljö.