Begravningsceremoni

En begravningsceremoni kan utföras på olika sätt. Om den avlidne varit medlem i Svenska kyrkan kan du välja en ceremoni enligt Svenska kyrkans ritual. Andra trossamfund har egna ceremonier.Du kan också välja en icke religiös (borgerlig) eller humanistisk ceremoni. 

Svenska kyrkans församling och samfund i Orsa upplåter lokaler för begravningsceremonier för sina medlemmar.

I Orsa finns det ett kapell som upplåts för begravningsceremonier, både religiösa och icke-religiösa samt ett kapell och två kyrkor för religiösa ceremonier.  För den som vid sitt dödsfall var folkbokförd i Sverige är nyttjandet av kapell avgiftsfritt. 

Frågor om ceremonier vid kyrkogårdsförvaltningens begravningsplatser besvaras av:

kyrkogårdschef Jesper Johansson 
tfn 0250-552485.  

Musik i kapell och kyrkor

Väljer du att använda Ljusets kapell, Orsa Kyrka, Skattunge Kyrka så finns en musiker som spelar vid ceremonin. Det är kostnadsfritt för den som vid sitt dödsfall var medlem i Svenskakyrkan. 

Vad gäller spela musik via telefon, Spotyfi eller CD , kontakta begravningsbyrån 
för information om gällande regelverk.