Internationella Gruppen

Internationell verksamhet i Orsa församling!

Orsa församling är en del av den världsvida kyrkan.
Vi hör ihop - är delar av samma kropp och vi kan hjälpa och stödja varandra.
Vi behöver arbeta med att fördjupa förståelsen av att vara kyrka, en kyrka där samhörighet, solidarietet och synlighet präglar och skapar engagemang för det globala i det lokala.

Alla som känner engagemang för och aktivt vill stödja Svenska kyrkans internationella arbete är välkomna att vara med i Orsa församlings internationella grupp. Plats finns både för den som vill göra en liten eller tidsbegränsad insats och för den som vill lägga ner mycket tid.
Just nu är vi 12 personer som är mer eller mindre engagerade.

Vårt internationella engageman tar sig uttryck i

- att vi söker och vill sprida information om internationella frågor

- att vi på olika sätt samlar in pengar till Svenska kyrkans internationella verksamhet

- att vi är med om att bjuda in till gudstjänster och samlingar med besök av internationella gäster.

- kontakten med vår vänförsamling Nyabionza i Karagwe i Tanzania.
Läs mer om Karagwestiftet på  WWW.karagwe-diocese.org
Karagwestiftet är Västerås stifts vänstift.

Kontaktpersoner  

Hans Nahlbom
epost: hans.nahlbom@svenskakyrkan.se
tel: 070-239 71 51