Tornmuseet

Tack vare Kyrkvärd Ole Dahls stora intresse och fantastiska arbete med att samla och iordningställande av föremålen,har vi idag en fantastisk bit kyrkohistoria att förevisa.

För närvarande har vi ingen som är insatt i Tornmuseet och dess historia, därför kan vi i nuläget inte ha visningar. Vi arbetar på det och återkommer .