Körer i Orsa Församling

Vårterminen 2022

Om du är intresserad av att börja sjunga i en kör, ta kontakt med respektive körledare. 

Musikteater för barn                                            
Från 7 år.
Onsdagar kl. 16.00-16.50 Startdatum 9/3
Orsa församlingshem
Körledare: Britt-Inger Nilsson
Tel: 0250- 55 24 88
E-post: Britt-Inger.Nilsson2@svenskakyrkan.se

Orsa Kyrkokör (fyrstämmig blandad kör)         
Onsdagar kl 19.00 - 21.00  startdatum 9/3
Orsa församlingshem
Körledare kantor: Åsa Sundstedt
Tel: 0250-55 24 91
E-post: asa.sundstedt@svenskakyrkan.se                                          

Kören Salig Blandning (En kör där alla platsar)
Onsdagar kl. 15.00-16.00  startdatum 9/3
Orsa församlingshem
Körledare, kantor: Åsa Sundstedt
Tel: 0250-55 24 91
E-post: asa.sundstedt@svenskakyrkan.se

Alla gamla och nya körsångare hälsas hjärtligt välkomna till alla körer.
Åsa Sundstedt, Britt-Inger Nilsson.