Kyrkoordningen

Kyrkoordningen är Svenska kyrkans regelverk. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas. Kyrkoordningen bestäms av kyrkomötet.

Kyrkoordningen utfärdades första gången av 1999 års kyrkomöte. Varje år därefter har kyrkomötet ändrat kyrkoordningen på några punkter. Kyrkoordningen uppdateras därför varje årsskifte. Här har du möjlighet att ladda ned gällande kyrkoordning i pdf-format.