Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkoordningen

Kyrkoordningen är Svenska kyrkans regelverk. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas. Kyrkoordningen bestäms av kyrkomötet.

Kyrkoordningen utfärdades första gången av 1999 års kyrkomöte. Varje år därefter har kyrkomötet ändrat kyrkoordningen på några punkter. Kyrkoordningen uppdateras därför varje årsskifte. Här har du möjlighet att ladda ned gällande kyrkoordning i pdf-format.

Gällande kyrkoordning från 1 januari 2018 (pdf, 143 sidor)