Religiös begravning

Begravningsceremoni enligt Svenska kyrkans ritual

En begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning kan genomföras i såväl Ljusets kapell eller någon av våra kyrkor samt Hornberga kapell. För information och diskussion om olika möjligheter, präst, ceremoni med mera, kontakta församlingsexpeditionen: 0250-55 24 80   

Begravningsceremoni enligt annan religiös ritual (Borgerlig begravning)

Vid ceremoni enligt annan religiös ritual står dödsboet vanligtvis för kostnader i samband med ceremonin. Samfund, sammanslutningar eller föreningar som den avlidne tillhört bistår oftast med information kring olika typer av begravningar.