Gravskick

I Sverige använder vi huvudsakligen två gravskick, individuell grav för kista/urna eller minneslund.

Kistgrav- eller urngravplats

Den individuella graven för kista eller urna ger de efterlevande möjlighet att vara med vid gravsättningen och att ha en gravsten eller annan gravanordning samt att plantera växter på graven.
Vid Orsa kyrka är det inte möjligt att erhålla en kistgrav. Antalet urngravar är kraftigt begränsat. På finnmarkskyrkogårdarna är det begränsad möjlighet till jordbegravning, utrymme samt tillgänglighet avgör. Under vinterhalvåret kan det vara svårt att genomföra kistbegravning samt urnsättning på dessa p g a snö och tjäle. 

Minneslund 

Gravsättning i minneslund är ett gravskick som innebär att askan efter den avlidne strös ut eller grävs ned på en gemensam gravplats. Minneslunden ger de efterlevande möjlighet att ha en plats att gå till för att minnas och hedra sina bortgångna utan att man har den individuella gravplatsens krav på skötsel och tillsyn. Det är dock inte möjligt för anhöriga att vara med vid gravsättning och inte heller få veta exakt var i minneslunden gravsättning skett. Smyckning sker vid gemensamma smyckningsplatser. 

Kyrkogårdsförvaltningen i Orsa förvaltar minneslundar på Orsa nya begravningsplats samt Skattunge kyrkogård. 
I samtliga minneslundar kan såväl Orsabor och från annan ort gravsättas.

Gemensam askgravplats/askgravlund

Gravskicket gemensam askgravplats/askgravlund är ett mellanting mellan minneslund och urngravplats. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln men du kan sätta snittblommor vid platsen i en vas eller tända ljus. Graven kan förses med namn på den gravsatte och de anhöriga får vara med vid gravsättningen. En grav i den gemensamma askgravplatsen/askgravlunden har en fredningstid på 25 år. 

Sprida aska i naturen

Du kan också välja att sprida din anhöriges aska över havet, på fjället eller i annan naturmark. Detta kräver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen i det län där spridning ska ske.