Kyrkogårdsförvaltning

Orsa kyrkogårdsförvaltning har till uppdrag att utföra alla uppgifter inom begravningsverksamheten.
Det innebär allt praktiskt arbete ute på kyrkogårdens allmänna grönytor, vägar, parkeringar samt att erbjuda gravskötsel och service till våra gravrättsinnehavare.
Kyrkogårdsförvaltningen har ett nära samarbete med församlingen och medverkar som vaktmästare vid begravningar. Kyrkogårdsförvaltningen har även fastighetsskötsel, snöröjning.
Vår ambition är en fridfull och vacker plats för sista vilan där både besökande och personal visar respekt för de bortgångna.
Vi vill gärna att ni som besöker oss talar om hur ni upplever ert besök, både ris och ros är viktigt för att vi ska kunna hålla en hög nivå i vårt dagliga arbete.

Personalen arbetar huvudsakligen vardagar
07.00-16.00
och då kan man ofta träffa någon för att ställa en fråga eller få hjälp.

Vår expedition finner ni längst bort på Orsa nya kyrkogård på andra sidan Lillån, bortom Ljusets kapell.

Expedition
Vi har telefon och besökstid
måndag , tisdag, torsdag
kl 08.00 - 11.00

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårds/Fastigheteschef
Jesper Johansson
Tel: 0250-55 24 85
e-post: jesper.johansson@svenskakyrkan.se

Välkommen att besöka oss.