Våra kyrkor och kapell

Orsa blev fristående församling redan i början på 1300-talet och var länge en av Dalarnas mest vidsträckta socknar. Orsa socken utgjorde länge den nordligaste utposten av odlingsbygderna kring Siljan och Orsasjön. Norr om Orsa by började den vilda vildmarken med stora skogs och myrområden av norrlandstyp. I nordligaste delen av socken ligger Orsa finnmark.

Läs mer

Orsa församling

Kyrkvaktmästare

Emma Karner  0250-55 24 95
Ellinor Laggar  0250-55 24 93
Anna-Lena Eriksson 0250-55 24 89
Anna-Karin Bengtar 0250-55 24 92