Skattunge kyrka

Skattunge kyrka har ett högt och naturskönt läge i nordsluttningen mot Ore älv. På andra sidan dalgången utbreder sig de mäktiga skogarna som inrymmer Orsa finnmark, en gränsbygd mot Härjedalen och Hälsingland.

Skattunge Kyrka är öppen endast vid Gudstjänster och förättningar.
 
Den nuvarande kyrkan byggdes 1839, på samma plats som ett nästan förfallet, träkapell som härstammar från 1600-talet. Kapellet, som var 11 m långt och 8 m brett, fick tjänstgöra som byggnadsställning inuti kyrkan under byggnadstiden. Träkapellet revs sedan. Bygget av den nya kyrkan kunde genomföras tack vare gåvor och dagsverken från församlingsborna. Kyrkan, som byggdes i sten, fick yttermåtten 33 m x 14 m och tornhöjden 24 m.

Under årens lopp har kyrkan varit föremål för flera reparationer. Den mest genomgripande restaureringen genomfördes 1961-1962. Ytterväggarna fick ny puts. Ett nytt yttertak av impregnerade furuspån lades på. Tornet återställdes i ursprungligt skick samt fick ett nytt kors av rostfritt stål. Vapenhuset fick rymd och höjd genom att två bjälklag togs bort. Nya bänkar sattes in. Dessa försågs med dörrar i stil med de ursprungliga bänkarna från 1840.

Kyrkans gamla altarbord, som hade ställts undan på 1920-talet, kom åter till heders liksom den från 1600-talskapellet härstammande predikstolen. En ny altarrund tillverkades och golvet i kyrkans kor och gångar belades med kalksten. Omfattande målningsarbeten i marmoreringsteknik utfördes av konservator Evald Håkansson från Sollerön. Det är en teknik som är utmärkande för den nyklassicistiska stil i vilken kyrkan är byggd.

Kyrkan äger två altarskåp. Dessa Mariaskåp skänktes av Orsa kyrka 1755 då de köpte en ny altartavla. Det äldre altarskåpet, som är uppsatt i sakristian, är tillverkad omkring 1360 och anses komma från den sk Ala-mästarens verkstad på Gotland. Det andra, större skåpet, är ett ostpreussiskt arbete från mitten av 1400-talet och är placerad ovanför altaret.

1841 köptes kyrksilvret till den då nya kyrkan. Tidigare hade delar av kyrksilvret kommit från Orsa kyrka, liksom sockenbudstyget från 1794. Den äldsta mässhaken är från 1600-talet. Den är av blommönstrad ull- och lingarnsvävnad med rutmönstrat kors på ryggsidan.
1963 fick kyrkan sin tredje orgel. Den byggdes av Lindegrens Orgelbyggeri i Göteborg och har 14 stämmor. Orgeln är varsamt intonerad och tillvaratar kyrkorummets utmärkta akustik.

Hösten 1961 stängdes kyrkan inför den förestående restaureringen. Innan denna kom igång lånades kyrkan ut till AB Svensk Filmindustri för inspelning av scener ur filmen "Nattvardsgästerna" med Ingmar Bergman som regissör. Filmen slutar med att koral nr 6 i svenska psalmboken ljuder från orgelläktaren. Det är den gamla Rieger-orgeln, från 1925, som på detta sätt får dokumentera sin ton in i framtiden.

Skattunge kyrka har två klockor. Storklockan är från 1664 och lillklockan från 1759. Här fortlever den gamla sedvänjan att klämta för dödsfall. Klockan åtta på morgonen, efter dödsfallet, utförs klämtning med nio slag på vardera klocka växelvis med tre slag på varje. Om en mansperson har dött inleder storklockan klämtningen, om en kvinna har dött inleder lillklockan. Sedan följer en kort sammanringning.

Många folkliga koraler och andliga sånger har upptecknats i Skattungbyn. Den mest kända koralen återfinns i psalmboken (1986) nr 169b: "I himmelen, i himmelen". Aftonpsalmen "Nu haver denna dag" och "Den signade dag" har vardera tre melodivarianter.

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA SKATTUNGE KYRKA!

Anmäl önskemål om begravning, dop och vigsel till Svenska kyrkan i Orsa, Församlingsexpeditionen
Ring gärna till vår expedition om du undrar över någonting eller skicka ett meddelande.

Telefon 0250-55 24 80 Må, ti, to, fr. kl. 9-12 E-post orsa.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Skattunge Kyrka invändigt