Orsa kyrka

Orsa kyrka är av medeltida ursprung. Den första kyrkan, av sten, byggdes redan på 1200-talet. Innan dess har troligtvis en enkel stavkyrka av trä funnits. Rester av den första stenkyrkan finns bevarade i nordöstra hörnet i den nuvarande kyrkan.

Vid sekelskiftet år 1300 förlängdes kyrkan men behöll sin ursprungliga bredd. Omkring år 1350 fick kyrkan byggas ut ytterligare. Denna gång behövde den både förlängas och breddas.
Den fjärde utbyggnaden ägde rum i slutet av 1400-talet då kyrkan fick den storlek som den har idag, bortsett från det femkantiga koret kom till senare. Det finns kalkmålningar bevarade från denna kyrkas kor, både i norr och i söder. På norra sidan visas "den yttersta domen" och i söder kan vi se scener ur korsfästelsen.
1755 byggdes det nuvarande, femkantiga, koret. Samtidigt inköptes också altartavlan vi har idag. Det är en oljemålning som visar Kristi himmelsfärd. Altarskåpen, som tidigare hade använts, flyttades upp till kapellet i Skattungbyn. 1774 flyttades predikstolen, från 1634, längre fram i kyrkan.
Det nuvarande tornet byggdes 1853. Ett tidigare torn från 1639 revs då konstruktionen var bristfällig. Golvet i kyrkan är av sandsten från slipstensgruvorna i Orsa. Många av stenarna är försedda med givarens bomärke eller initialer och årtal.
Bland inventarierna märks triumfkrucifixet, ett nordtyskt arbete, från 1300-talets senare del. På främre södra väggen hänger en medeltida sk sanktusklocka. I vapenhuset hänger Dalarnas näst äldsta klocka. Den gjöts 1531. Samtidigt gjöts kyrkans dopfunt. Från samma tid kommer också dopfuntens fot med drak- och hästhuvuden. Dopfunten och klockan gjöts som ersättning för den kyrkklocka Gustav Wasa beslagtog jämte stora delar av kyrkans silver. De tre klockorna uppe i tornet är omgjutna år 1900. De innehåller malm från äldre, medeltida klockor.
I sakristian finns en brudstol från 1600-talet jämte flera andra möbler från den tiden. Den järnbeslagna sockenkistan är från 1500-talet och har tre lås och ring med drakhuvud. Kistan är från den tid då kyrkoherde och kyrkvärdar tillsammans hade ansvar om kyrkans inkomster och räkenskaper. De ansvarade därför om var sin nyckel till kistan.
Det har gjorts reparationer på både 1600-, 1700- och 1800-talet av kyrkan. En av de större reparationerna gjordes 1913. Då togs sidoläktarna bort, nya bänkar sattes in, vindfång byggdes vid dörrarna, pelarna avfärgades och de gamla kalkmålningarna, från 1400-talet, togs fram. Predikstolen, som hade varit vit ett par år, avfärgades.
Vid restaureringen 1979 fick kyrkan en ny kororgel från Frederiksborgs orgelbyggeri i Danmark. På läktaren finns en större orgel från 1913 med mera romantisk klang.
Ett litet museum har inrättats i tornet. Här förvaras bl a en del av den gamla altarringen samt bänkgavlar från 1600- och 1700-talet. Här finns också Pellas Erik Perssons tornur från 1853.
Det finns givetvis mer att berätta om inventarierna i kyrkan men varje kyrka rymmer mer än minnen. Själva kyrkorummet deltar i förkunnelsen. Med hjälp av symboler berättar det om sådant som hör Gud till och kyrkobyggnaden blir därmed ett fönster mot den himmelska världen.
VÄLKOMMEN TILL ORSA KYRKA!
Kyrkan är normalt öppen dagtid.
Anmäl önskemål om begravning, dop och vigsel till Svenska kyrkan i Orsa, Församlingsexpeditionen
Ring gärna till vår expedition om du undrar över någonting eller skicka ett meddelande.

Telefon 0250-55 24 80 Må, ti, to, fr. kl. 9-12 E-post orsa.forsamling@svenskakyrkan.se