Diakoni

Diakonin mitt i byn

Hjälp och stöd

Visste du att Orsa församlings stöd till enskilda, som har det särskilt tufft, löper som en röd tråd i allt Orsa församling gör. Det kallar vi diakoni!
Diakoni är kyrkans sociala arbete. Det handlar om mötet med den enskilda människan utifrån hennes unika situation. Det innebär att se och stödja männsikor i alla åldrar då livet är svårt. 
Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling där medmänniskan står i cetrum. En diakon arbetar med att stödja och hjälpa människor, både ute i samhällte och i kyrkan.

Diakonalt stöd
I Orsa församling består det diakonala arbetet framför allt av stödsamtal och själavård men också av hembesök, öppna mötesplatser, rådgivning, handlingshälp, medling, stöd i kontakt med myndigheter och ekonomiskt stöd. En del av mötena med människor sker i vårt församlingshem, i våra kyrkor och kapell. Det kan handla om vardagliga samtal över en sopplunch som mer personliga möten i större avskildhet.

Trotts av den diakonala verksamheten är viktig och många personer får hjälp och stöd genom den, är den diakonala verksamheten okänd för många. Det vill vi råda bot på här. Dels för att fler ska förstå kyrkans betydelse i bygden, men framför allt för att fler ska veta vart de kan vända sig för att få hjälp.

Enskilda samtal
Känns något i tillvaron svårt eller jobbigt kan det vara skönt att prata med någon utomstående som kan ge stöd. Du kan alltid boka ett enskilt samtal med vår diakoniassistent eller våra präster. Inga probelm är för stora eller för små. Orsa församling erbjuder stödjande, själavårdande och kostnadsfria samtal under tystnadsplikt. Du är välkommen att kontakta oss för samtal i livets alla olika situationer.

Gruppsamtal
alla känslor är individuella och all sorg är unik. Det kan vara befriande att berätta och dela erfarenheter med människor som befinner sig i en liknande situation.
I samtalgrupperna lyssnar vi på varandra, pratar om och bearbetar våra upplevelser. Det som sägs i rummet, stannar i rummet. 
Orsa församling erbjuder olika samtalsgrupper och leva-vidare-grupper, för dig som är i sorg.

Frivilliga krafter/Volontärer
Vi behöver frivilliga krafter! 
Tillsammans kan mycket bli möjligt. Har du ett intresse att vara med eller förslag på vid vi kan göra tillsammans så är du välkommen att höra av dig.

Orsabor hjälper Orsabor
Vi tar tacksamt emot ekonomiska gåvor så att vi tillsammans kan hjälpa Orsabor som just nu genomgår en tuff period i sina liv.
Swisha din gåva till: 123 226 85 06

Om du har frågor om detta eller själv söker stöd och hjälp är du välkommen att kontakta någon av oss här nedan:

Diakoniassistent
Drändj Karin Berglund
0250-55 24 82
karin.berglund@svenskakyrkan.se

Präst
Stina Svan
0250-55 24 87
stina.svan@svenskakyrkan.se

Präst/Kyrkoherde
Roland Söderberg
0250-55 24 90
roland.soderberg@svenskakyrkan.se

Allt gott hälsar Roland Söderberg, kyrkoherde