Diakoni

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Det handlar om mötet med den enskilda människan utifrån hennes unika situation. Det innebär att se och stödja människor i alla åldrar då livet är svårt. Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling där medmänniskan står i centrum.

Vad gör en diakon? 

En diakon arbetar med att stödja och hjälpa människor, både ute i samhället och i kyrkan. I Orsa församling finns diakonen regelbundet på bland annat skolor och äldreboenden. En del av mötena med människor sker i vårt församlingshem och i våra kyrkor och kapell. Det kan handla om vardagliga samtal över en sopplunch, som mer personliga möten i större avskildhet.

Enskilda samtal

Känns något i tillvaron svårt eller jobbigt kan det vara skönt att prata med någon utomstående som kan ge stöd. Du kan alltid boka ett enskilt samtal med vår diakon eller våra präster. Inga problem är för stora eller för små. Våra präster och vår diakon erbjuder stödjande, själavårdande och kostnadsfria samtal under tystnadsplikt.
Du är välkommen att kontakta oss för samtal i livets alla olika situationer.

 Gruppsamtal

Alla känslor är individuella och all sorg är unik. Det kan samtidigt vara befriande att berätta och dela erfarenheten med människor som befinner sig i en liknande situation.
Under ledning träffas vi i olika stödgrupper för dig som är i sorg.
I en stödgrupp lyssnar, pratar och med olika uttryck bearbetar vi sorgen.

Välkommen att kontakta:

Diakoniassistent, Besöksgruppsansvarig
Margareta Stjernqvist
0250-55 24 82
Telefontid: 09.00 - 15.00
margareta.stjernqvist@svenskakyrkan.se

Vill du hjälpa behövande i Orsa?

Swisha då gärna ett bidrag till Orsa församlings diakonala verksamhet.
Swish-nummer 123 226 85 06

Frivilliga krafter/Volontärer

Vi behöver frivilla krafter! Tillsammans kan mycket bli möjligt!

Att till exempel delta i en besöksgrupp ger berikande erfarenheter och glädje att göra en insats för sin nästa!
Har du ett intresse att vara med så är du välkommen att höra av dig!