Psalmer & musik - vigsel

Tillsammans med präst och musiker är du välkommen att prata om valet av psalmer och musik. Här får ni förslag på psalmer vid vigsel och lite bra ”att tänka på” när det gäller musiken.

För att vigseln, denna glädjefulla händelse, ska bli stämningsfull och förmedla känslan av närhet och äkthet, värnar vi om den levande musiken vid våra gudstjänster.


MUSIKUPPLÄGG FÖR VIGSELGUDSTJÄNSTEN
Det här ingår:
• Organisten rekommenderar passande orgelmusik vid in- och utgången.
• Två till tre psalmer ur svenska psalmboken eller annat som tillhör Svenska kyrkans sångskatt.
• Ackompanjemang till ett eller två eventuella solistframträdanden.

OM NI VILL HA MED EN SOLIST
Ett bröllop är en stor händelse i livet och en högtidlig gudstjänst. För att upplevelsen ska bli så fin och rik som möjligt är det bra om solisten har viss erfarenhet att framträda i offentliga sammanhang. 

ATT TÄNKA PÅ
• Organisten behöver ha noter, samt kontakt med solisten senast en vecka före bröllopet.
• Noterna ska vara i den tonart som solisten sjunger eller spelar. Det räcker alltså inte med text och ackordanalys, Youtube- eller Spotifylänk.
• Repetition sker ca 30 minuter före vigselgudstjänsten.
• Ni får även gärna anlita och bekosta egen ackompanjatör.

TIPS PÅ PSALMER VID VIGSEL
Här nedan är några förslag till psalmer som passar vi en vigsel. Vill du lyssna på dem så kan du söka via till exempel Youtube.

Psalm 82
Gud, se i nåd till dessa två som vi här ser inför dig stå med löfte att i liv och död gemensamt dela lust och nöd.
De slutit nu i denna stund ett heligt kärlekens förbund. I nåd, o Herre hos dem bliv och din välsignelse dem giv.
Här levs ej blott i rosengård, och mången prövning kan bli hård; behåll dem då, o Herre god, i kärlek som ger tröst och mod.
Text: J L Runeberg Musik: Strassburg

Psalm 84
Vi lyfter våra hjärtan, till dig, o Fader vår, i tacksamhet och lovsång och bön för dessa två. Vi ber dig, låt dem lämna sig själva i din hand och hjälp dem hålla löftet som de har gett varann.
Vi tackar för den glädje som du har gett åt dem. Välsigna deras framtid, välsigna deras hem.
Tack, Fader, för den kärlek som gjorde dem till ett, det största du som gåva och ansvar åt oss gett.

Text: A Frostenssn Musik: M Teschner

Psalm 199
Den blomstertid nu kommer

Psalm 200
I denna ljuva sommartid

Psalm 201
En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar, och solen ljus och lunden sus och vågens sorl bland viden förkunnar sommartiden.
Sin lycka och sin sommarro de yra fåglar prisa: ur skogens snår, ur stilla bo framklingar deras visa. En hymn går opp av fröjd och hopp från deras glada kväden, från blommorna och träden.
Men du, o Gud, som gör vår jord så skön i sommarns stunder, giv att jag aktar främst ditt ord och dina nådesunder. Allt kött är hö, och blomstren dö, och tiden allt fördriver; blott Herrens ord förbliver.

Text: C D af Wirsén 1889
Musik: W Åhlén 1933

Psalm 289
Guds kärlek är som stranden

Psalm 410
Gud skapade av jord två mänskor för varann som avbild av sig själv, till kvinna och till man. Så skall ni nu tillsammans bli den enhet ni är skapta till; där delar ni hans kärleks liv. Som mänskor får vi svar på frågan vem vi är av den som lika djupt oss känner och har kär. Nu skall det svar er kärlek ger få spegla glädjen där ni ser hur Gud den högste älskar er.
Två människor får gå så långt som livet är tillsammans på den väg där Herren Gud går med. Så får ni dela liv och bröd, och Gud skall ge i lust och nöd sin kraft och hjälp i liv och död.

Text: Å Löfgren Musik: J D Edvards

Psalm 411
Gud har omsorg om sitt släkte, han har sett vår ensamhet. Han har skapat man och kvinna, han har styrt i hemlighet deras vägar till ett möte där de livets källa fann. Kärlek ger han oss att räcka som en blomma åt varann.
Gud är gränslös i sin kärlek, i sin skaparfantasi. Fågelns dun och solens kärna är hans verk, och så är vi. När det mörknar över jorden, när det skymmer i vårt hus, skapar kraft vill Herren ge oss, mod och lust att tända ljus.

Text: B G Hallqvist Musik: E Hovland

Psalm 903
1. Jag tror att Gud är kärleken
som var och är och blir
den kraft som föder skapelsen
den källa som ger liv

Text: Sven Hillert Melodi: Din klara sol