Riddarskola

Riddarskola har vi på ALLA Orsas grundskolor!

Ett etik och moralprogram som vi arbetar med ute i klass fyra eller fem på Orsas skolor under en termin.
Allt som allt är det sju träffar på ca 2 timmar med ett halvt månvarv emellan varje träff.
Vi tar med barnen tillbaka till medeltiden så att det blir spännande genom att bygga om deras klassrum till riddarsal med mycket tyg, levande ljus och medeltidsmusik. Sedan så arbetar vi tillsammans med barnen med riddarnas ledord:

Tålamod, Ärlighet, Vänskap, Tjänstvillighet och Trofasthet.

Allt avslutas med att djäknarna som eleven kallas dubbas till riddare vid en dubbningsceremoni som avslutas med en högtidlig bankett med släkt och vänner.