Protokoll Kyrkorådet

2019

Tidigare protokoll finns att läsa på Orsa församlinghem. 
Kontakta församlingsexpeditionen. tel; 0250-55 24 80, epost;  orsa.forsamling@svenskakyrkan.se