Kyrkvärdar

KYRKVÄRDAR I ORSA FÖRSAMLING

Ingalill Loman
Gruppansvarig
E-post: loman1@telia.com 

Ell-Britt Wallner

Siri Karlsson

Kristina Westerhagen

Åse Johansson Holm

Tina Ängeby

Sofia Westling

EvaLena Segerstedt

Joakim Axelsson

Ungdomsvärdar

Josefin Holm