Kyrkvärdar

KYRKVÄRDAR I ORSA FÖRSAMLING

Ingalill Loman
Gruppansvarig
E-post: loman1@telia.com 

Ell-Britt Wallner

Siri Karlsson

Kristina Westerhagen

Tina Ängeby

Sofia Westling

EvaLena Segerstedt

Joakim Axelsson

Kevin Andersson Rosell

Lena Karlsson

Ungdomsvärdar

Josefin Holm