Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett styrdokumentet som berättar om hur församlingen valt att utföra den grundläggande uppgiften; att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. Dokumentet ska vara levande och förnyas i takt med att församlingens verklighet förändras. På församlingsinstruktionen ska de årliga verksamhetsplanerna med budget kunna hängas upp. Biskopen ska vid sina visitationer kunna använda sig av församlingsinstruktionen för att utföra sin tillsyn.

Här har du möjlighet att ladda ned församlingsinstruktionen i pdf-format.

Församlingsinstruktion