Vigsel i Orsa FörsamlingHur gör vi för att gifta oss i kyrkan?


Vigseln är ett stort och högtidligt ögonblick. Ett minne att vårda ömt och ta fram när det vardagslivet känns grått. Därför är det viktigt för de flesta brudpar att vigseln blir som man tänkt sig. Det gäller att förbereda sig väl vare sig man väljer en liten, intim ceremoni eller en stor tillställning med släkt och vänner.

Finns det formella krav för att få gifta sig?

Det finns i huvudsak två grundkrav som måste uppfyllas:
För att få gifta sig i Svenska kyrkan – eller i Svenska kyrkans ordning – krävs att åtminstone den ena parten är medlem i Svenska kyrkan. Man behöver däremot inte vara konfirmerad.
Man måste ha ansökt och om hindersprövning och fått ansökan godkänd. Detta gör man hos Skatteverket. Intyget man får berättar att det inte föreligger några hinder för äktenskapet. Hinder för äktenskapet är att en eller båda parter redan är gift eller att man är släkt på för nära håll. Om man är under 18 år krävs särskilt tillstånd.
Blankett för hindersprövning kan laddas ner på Skatteverket hemsida. Den fylls i av båda parter tillsammans. Intyget man får är giltigt i fyra månader så gör inte ansökan för tidigt!
Samtidigt med ansökan skickar man in en blankett där man anger vilket eller vilka efternamn man kommer att bära efter vigseln. (tänk på att ni kan behöva ansöka om nytt pass, körkort och så vidare om ni byter namn.)
För övrigt behövs en präst, två vittnen och en eller två ringar, efter eget val.

Boka kyrka i god tid!
 
En kyrklig vigsel behöver inte äga rum i en kyrka, men de flesta väljer det ändå. Dels för den stämning som kyrkorummet ger och dels då det är praktiskt av flera skäl med gott om sittplatser för alla, tak över huvudet, ljudanläggning, orgel och så vidare.
Det är viktigt att vara ute i god tid med att boka den kyrka man vill vigas i. Gärna ett år i förväg!
Detta särskilt om det är en populär kyrka eller en populär tidpunkt som pingst eller speciella datum
som 2011-11-11. För bokning kontaktar du den församling som kyrkan ligger i. Församlingen kommer att ordna präst, kantor och vaktmästare om inte annat avtalas med er.
För många brudpar är det viktigt att bli vigda av en präst de redan har en relation till. Säg bara till församlingen i så fall att de inte behöver ha en egen präst närvarande.
Kostar det något?

Det kostar inget att gifta sig i Svenska kyrkan. Om ni väljer en annan kyrka än den egna församlingens behöver ni dock en blankett som vigselförrättaren ska fylla i för församlingarnas egen bokföring.
Blanketten kan antingen tas ut i hemförsamlingen eller i den församling där vigselkyrkan är belägen.
Måste man gifta sig i kyrkan?
Det finns inga formella hinder för att gifta sig på en annan plats än i kyrkan. Ta kontakt med prästen i god tid och diskutera vilka möjligheter som finns.
Kan vi gifta oss utomlands?

Svenska kyrkan har församlingar runt om i världen och många par väljer att gifta sig i en svensk kyrka utomlands. Många av utlandsförsamlingarna har vigselrätt.
De som inte har det erbjuder kyrklig välsignelse över ett borgerligt ingånget äktenskap.
På hemsidan för Svenska Kyrkan i Utlandet finns en förteckning över utlandsförsamlingarna samt över vad som gäller på respektive ort.
(Se Att gifta sig utomlands.)
Om ni vill boka vigsel eller välsignelse i en svensk kyrka i utlandet tar ni kontakt med respektive vigselpräst eller kontaktperson i den aktuella kyrkan.
Eftersom Svenska kyrkor i utlandet är beroende av frivilliga gåvor och anslag, tar alla utlandskyrkor ut en avgift för vigsel och kyrklig välsignelse. Priset varierar normalt mellan 1 000 och 3 000 kronor.

 

Kan vi vigas på flygplatsen före resan?

På flygplatserna Arlanda och Landvetter finns präst som kan förrätta vigsel och välsignelse. Många väljer att gifta sig där och sedan omedelbart påbörja bröllopsresan.
Vad är lysning?

Förr i tiden lyste man i kyrkan tre söndagar i rad för det blivande brudparet. Det innebar att prästen från predikstolen annonserade att paret i fråga ville gifta sig. Brudparet skulle finnas på plats och den som kände till eventuella hinder för äktenskapet kunde meddela det då.
Sedan 1973 är lysningen ersatt med hindersprövning, se ovan.

Går Ni i giftastankar?
Ring oss så bokar vi!

Orsa Kyrka
Skattunge Kyrka
Hornberga Kapell
och även andra privata lokaler eller varför inte ute i det fria?

Välkommen att ringa kansliet för att boka!

0250-55 24 80