Begravningsombud

Länsstyrelsen i Dalarnas Län 

har förordnat att som:

Begravningsombud för Orsa Begravningsverksamhet utse:

Annette Wilhelmsson
Tel: 070-353 20 74
Mail: nettan.wilhelmsson@gmail.com
from 2019-02-02 tom 2020-12-31

Ombudets uppgift är att granska hur församlingarna inom verksamhetsområdet tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Ombudets uppgifter framgår närmare av 10 kap. begravningslagen (1190:1144) och 49-58 §§ begravningsförordningen (1990:1147).