Våra kyrkogårdar

Orsa gamla kyrkogård:
Belägen invid Orsa kyrka i centrala Orsa. Här finns det sex gravkvarter där vi gravsätter urnor eller aska. Redan på 1200-talet byggdes troligen en enkel stavkyrka här. 1949 beslutade kyrkorådet att här skulle anläggas urnplatser utefter muren och 1994 beslöts att anläggas askgravar som byggts ut med ytterligare fler i etapper under 1998 samt 2008. Inga kistor begravs längre här.

Här finns en länk för att se kyrkogården i 360 Orsa gamla kyrkogård

 

Orsa Nya kyrkogård:
Belägen på andra sidan Lillån från centrala Orsa sett invid Ljusets kapell. Här finns det sjutton stycken gravkvarter och en minneslund avsedda för kistor, urnor samt aska. 1890 började planeringen av den nya kyrkogården och 1896 togs den i anspråk för begravningar. Minneslunden anlades 1981 och en kluven natursten med inskriptionen ”Port mot evigheten, Blommande mark, Tyd för mig hemligheten, Tro trygg och stark” placerades där.

Här finns en länk för att se kyrkogården i 360 Orsa nya kyrkogård

Skattunge kyrkogård:
Belägen invid Skattunge kyrka 17km norr om Orsa. Här finns det nio stycken gravkvarter samt en minneslund avsedda för kistor, urnor samt aska. Redan 1628 omnämns ett kapell på kyrkplatsen. 1960 tas den nya kyrkogården i anspråk för begravningar och först 1992 färdigställdes minneslunden och ett stort klippblock placerades med texten ”Tacksam för livet, trygg inför evigheten”

Här finns en länk för att se kyrkogården i 360 Skattunge kyrkogård

Rosentorps kyrkogårdar:
Belägen ca 40 km nordost om Orsa, följ väg E45 mot Sveg ca 35km och tag höger ca 6km öster till byn. Den gamla kyrkogården ligger på en hög kulle omgärdad av ett trästaket och försedd med ett stort träkors, minneslunden är belägen ca 300m längre öster ut omgärdad av stenmur. Kyrkogårdarna är avsedda för kistor, urnor och askor. År 1819 invigs begravningsplatsen i Rosentorp för att utvidgas 1893 och 1989 beslutade länsstyrelsen att förklara de gamla kyrkogårdarna i finnmarken som minneslundar.

Här finns en länk för att se kyrkogården i 360 Rosentorps kyrkogårdar

Kvarnbergs kyrkogårdar:
Belägen ca 42km norr om Orsa invid väg E45, kyrkogården är omgärdad av trästaket och försedd med ett stort träkors och en klockstapel.  Minneslunden är belägen ytterligare ca 3km norr ut och 500m väster upp i byn Kvarnberg omgärdad av en stenmur. Kyrkogårdarna är avsedda för kistor, urnor samt aska. År 1854 invigs kyrkogården men utsågs redan 1831 som kolerakyrkogård, 1908 invigdes den nya utbyggda kyrkogården och 1989 beslutade länsstyrelsen att förklara de gamla kyrkogårdarna som minneslundar.

Här finns en länk för att se kyrkogården i 360 Kvarnbergs kyrkogårdar

Myggsjös kyrkogårdar:
Belägen ca 70km nordväst om Orsa i byn Myggsjö. Minneslunden är belägen uppe i byn och omgärdad av en stenmur och försedd med ett träkors. Nya kyrkogården ligger invid vägen omgärdad av ett trästaket och försedd med ett träkors. Kyrkogårdarna är avsedda för kistor, urnor och aska. 1821 invigdes kyrkogården, 1949 utvidgades kyrkogården, 1989 beslutade länsstyrelsen att förklara de gamla kyrkogårdarna som minneslundar.

Här finns en länk för att se kyrkogården i 360 Myggsjös kyrkogårdar

Untorps kyrkogård:
Belägen ca 40km nordväs om Orsat utefter Unnåvägen. År 1886 invigdes kyrkogården som är omgärdad av ett trästaket och försett med ett träkors. Kyrkogården är avsedd för kistor, urnor samt aska.

Här finns en länk för att se kyrkogården i 360 Untorps kyrkogård

Näckådalens kyrkogård:
Belägen ca 32km nordost om Orsa utefter Näckån. År 1887 invigdes kyrkogården som är omgärdad av ett trästaket och försedd med en klockstapel samt ett träkors. Kyrkogården är avsedd för kistor, urnor samt aska och har en liten minneslund i ett av hörnen på kyrkogården.

Här finns en länk för att se kyrkogården i 360 Näckådalens kyrkogård

Kartor över våra kyrkogårdar: