Kontakta oss

kyrkoherde

Roland Söderberg
0250-55 24 90
E-post: roland.soderberg@svenskakyrkan.se

församlingsexpeditionen 0250-55 24 80

Församlingsexpeditionens telefontider 
Måndag - Tisdag - Torsdag - Fredag 09.00 - 12.00
Orsa församling Kaplansgatan 14, 794 30 Orsa
Växel: 0250-55 24 80 E-post: orsa.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen 0250-55 24 85

Kyrkogårdsförvaltningen 0250-55 24 85 Växel: 0250-55 24 80
Telefon och besökstid: Måndag, Tisdag, Torsdag 08.00 - 11.00
Besöksadress: Hansjövägen 2, 794 31 Orsa
E-post: Kyrkogårdschef/Fastighetschef Jesper Johansson 
     

Präster, musiker, diakoniassistent och personal i barn och ungdomsverksamheten

Kontaktuppgifter till personal i kyrkans kärnverksamhet

Personal på expedition och kansli

Kontaktuppgifter till personal på expeditionen, samt inom administration och ekonomi

Personal i församlingshem, kyrkor och kyrkogårdar

Kontaktuppgifter till kökspersonal, vaktmästare och kyrkogårdspersonal