Muslimsk begravning

Det muslimska gravkvarteret

På Orsa Nya kyrkogård kvarter 18 finns en av Dalarnas muslimska gravplatser. Detta gravkvarter anlades 2016 och där finns 50 gravplatser. Utformning och läge är det som utmärker ett muslimskt gravkvarter. Platsen är skild från övriga kvarter och riktningen på gravplatsen är 148° SÖ, i riktning mot Mekka.

 

Muslimsk begravning

Begravningen ska helst ske inom 36 timmar och efter middagsbönen.

Familjen, en samordnare eller begravningsbyrå kontaktar kyrkogårdsförvaltningen med beställning av gravöppning. Innan gravsättning får ske skall intyg från skatteverket finnas.

Den döde ska ligga vänd mot Mecca.

En religiös tvagning inleder varefter den döde lindas i bomullstyg innan transport till graven. En kort bön hålls av Imamen och därefter placeras kroppen i graven. I graven finns en speciell ram av trä uppbyggd när kista inte används, på ramen placeras spontat virke för att skydda kroppen och därefter återfyller de närvarande själva den första delen av graven med ca 30-50cm sand. Gravplatsen lämnas och kyrkogårdsförvaltningen återfyller resterande del av graven.

Det är ovanligt med: Obduktion, kremation, blommor.

En muslimsk grav ska ej beträdas och får inte återanvändas.

Dödsboet betalar för material och konstruktion av skydd för kroppen, f.n 2022 är det en summa av 1200 kr.