Norra Billings pastorat

De fyra församlingarna Berg, Frösve, Götlunda och Väring bildar tillsammans Svenska kyrkan i Norra Billings pastorat. Sedan kristen tro kom till våra bygder för ca 1000 år sedan finns vi med i människors liv. Det vill vi få fortsätta att vara, i glädje och sorg. Dop, konfirmation, vigsel och begravning är viktiga tillfällen i livet. Att få sitta i kyrkbänken och låta ord, toner och stillhet möta vardagen i mitt liv är också betydelsefullt. Vi firar gudstjänster i våra 14 kyrkor, vi har många grupper för barn och tonåringar, fina körer och mycket annat som händer. Välkommen!

Aktiviteter till förmån för ACT Svenska kyrkans fasteaktion

Här är de tillfällen då vi uppmärksammar insamlingen till ACT Svenska kyrkans fasteaktion lite extra.

Information om personuppgiftsincident

I dessa tider behöver vi vara uppmärksamma när vi surfar online. Personuppgifter kan ha läckt ut i samband med cyberangreppet mot Svenska kyrkan i november. Läs vad Svenska kyrkan nationellt skriver om incidenten genom att följa länken.

Församlingsinstruktion - FIN 2024-2027

Här kan du ladda ned och läsa vår nya församlingsinstruktion. Du kan också välja att få den uppläst genom att klicka på "lyssna" högst upp till höger på sidan.

Fotbollskväll i Tymers klubblokal Timmersdala

Onsdagen den 6 mars kl. 19.00 kommer "fotbollsprästen" Mats Löfving och berättar anekdoter och händelser som fotbollsspelare och präst. Vi ses i Tymers klubblokal i Timmersdala. Servering och frivillig gåva till cancerfonden. Välkommen hälsar Norra Billings pastorat och IF Tymer.

Välkommen på lunchmusik

Första onsdagen i varje månad under hösten, hälsas du välkommen till Värings kyrka för lunchmusik.

Leva vidare grupp för anhöriga

Att förlora en nära anhörig innebär ofta en stor förändring. Ibland kan det vara bra att dela tankar och erfarenheter med andra i liknande situation. Att få berätta och känna igen sig kan vara en hjälp i sorgen. Vill du träffas i grupp och prata, lyssna samt dela erfarenheter? Vi startar nästa grupp vecka 4, 2024.

Gravskötsel

Här kan du ladda ner och läsa priserna för våra olika gravskötselavtal

Ideella uppdrag - Du behövs!

Vill du vara med och sprida ditt ljus i Norra Billings pastorat? Du är välkommen att anmäla ditt intresse som ideell medarbetare. Det finns en rad olika möjligheter för dig som vill vara med och hjälpa till vid olika tillfällen. Hör av dig till vår diakoniassistent Sara Lager så kan hon berätta mer och notera ditt namn och kontaktuppgifter så att vi lätt kan nå dig. Saras kontaktuppgifter E-post: sara.lager@svenskakyrkan.se Telefon: 0733-67 83 76

Utdelning av Bibel för barn

Följ med på en vandring genom bibeln utifrån barnens perspektiv. Bilderna i boken bjuder in läsaren att kliva rakt in i och bli en del av det som händer. Varje år delar vi ut Bibel för barn till pastoratets 6-åringar. Utdelningen sker i en gudstjänst och ditt barn kommer att få en inbjudan till den gudstjänst som är aktuell just för er. Om ni inte har möjlighet att hämta bibeln just den gudstjänsten så hör av er till pastorsexpeditionen via e-post eller telefon. Det samma gäller om barnet är äldre än 6 år och ni missat utdelningen och vill ha en i efterhand. Hör av er till expeditionen.

Här anmäler ni till er våra barn- och ungdomsgrupper

Välkommen med din anmälan! Vi startar grupperna vecka 36 igen och tar emot anmälningar löpande under läsårets gång. Vi tar emot begränsat antal barn per grupp. Observera att du behöver skicka en anmälan per barn.

Klockringning och bön för fred

Varje dag klockan 12:00 ringer kyrkklockor runtom i Skara stift för att mana till bön för fred. Initiativet kommer från biskop Åke Bonnier som uppmanat församlingarna att be för situationen i Ukraina.

Film om möjligheternas rum

Se Skara stifts film om hur bland annat Flistads kyrka byggts om för att ge fler möjligheter.

Information om askgravplatser & minneslundar

Här kan du ladda ner och läsa vårt dokument om askgravplatser och minneslundar på våra kyrkogårdar i pastoratet.

Kyrkguiden

Det finns en app att ladda ner till din telefon! Den heter Kyrkguiden. Där kan du se information om landets kyrkor, församlingshem och kyrkogårdar m.m. Här kan du läsa mer.

Musik & Sång

Det finns körer för alla sångglada i pastoratet. Kontakta gärna respektive körledare om du har frågor.

Barn och familj

I våra församlingar finns ett brett utbud av verksamhet riktad till barn i alla åldrar. Varmt välkommen! Hör av dig till våra pedagoger för mer information.

Mitt i livet

Varmt välkommen att delta i våra dagträffar, caféer, kyrkvandringar och bibelstudiegrupper!

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, för dig som vill sjunga i kör eller ha gemenskap.

Expeditionen

På expeditionen i Väring hjälper vi dig att besvara dina frågor, boka dop och vigsel, beställa gravskötsel m.m. Expeditionen är öppen måndag-torsdag klockan 09.00-12.00. Välkommen att besöka oss eller ring oss på telefonnummer 0500-44 02 70. Vi nås även via e-post: norrabillings.pastorat@svenskakyrkan.se

Spam-mail

Det förekommer att det skickas ut spam-mail inom Svenska kyrkan. Om du får e-post från någon i pastoratet med ett tveksamt innehåll. Kika på avsändaradressen och kontakta gärna oss innan du besvarar det. Och framförallt, klicka inte på någon länk.

Så behandlar vi dina personuppgifter - GDPR

Din personliga integritet är viktig för oss i Norra Billings pastorat. Därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Kyrkobladet

Vårt kyrkoblad i Norra Billings pastorat utkommer fyra gånger om året. Där publicerar vi vår predikotur och information om löpande verksamhet med reservation för eventuella ändringar. Läs mer och ladda ner innehåll från kyrkobladet här.

Kyrkguiden

Det finns en app att ladda ner till din telefon! Den heter Kyrkguiden. Där kan du se information om landets kyrkor, församlingshem och kyrkogårdar m.m. Här kan du läsa mer.

Följ oss i sociala medier

Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Du hittar oss om du söker på "Svenska kyrkan Norra Billings pastorat.

Spela musik på vigsel, dop och begravning

Endast musik via e-tjänster och cd-skiva får spelas vid förrättningar i kyrkan.

Händer formade till hjärta framför morgonsol.

Medmänsklighet är vägen till #innanförskap

Varannan svensk engagerar sig ideellt för ett bättre samhälle. Många av dem genom Svenska kyrkan. Tillsammans med fem andra stora organisationer i civilsamhället lyfter nu Svenska kyrkan frågan om medmänsklighet och #innanförskap. Vi uppmanar alla att agera för ett mer inkluderande Sverige.

Människor som rör sig en stadsmiljö på kvällen. Lampor lyser på gatan.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"Du vaknar, tvingar dig till köket för en kaffe. Det är dags att gå upp nu, du måste. Du måste ta dig genom dagen. Du tittar kanske ner i kaffet, med alla funderingar du bär på. En stund av stillhet, även om den blir kort. Och sedan börjar det.". Läs tankar inför helgen.