Medlemskap

Nyhet Publicerad Ändrad

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, för dig som vill sjunga i kör eller ha gemenskap.

Medlemskap – mer än du tror

Du har säkert någon gång i ditt liv träffat på Svenska kyrkan. Kanske vid en av livets stora händelser, som dop, konfirmation, bröllop eller begravning. Eller i din vardag, som när vi hälsar på din äldre släkting, delar ut ljus utanför affären eller har våra caféer öppna för alla. 

Du är välkommen till kyrkan oavsett om du är medlem eller ej. Men som medlem hjälper du Svenska kyrkan att jobba för ungdomar, äldre, flyktingar, fred i världen och en bättre planet. Tolv månader om året, både i Sverige och i världen.  

Ca 55% av Sveriges invånare är medlemmar i Svenska kyrkan. Man bli medlem automatiskt när man döps. Fram till 1996 fick man sitt medlemskap redan vid födseln förutsatt att att någon av föräldrarna också var medlem. Numer blir alla som föds antecknade i kyrkans register ”i väntan på dop”. 

Men det finns andra sätt att bli medlem i kyrkan. Om du t ex är döpt i ett annat kristet samfund räcker det med att du tar kontakt med en präst i din egen församling så blir du medlem. Det förekommer också att personer som begärt utträde ur kyrkan kommer tillbaka efter ett tag och vill återgå som medlem i kyrkan. Även då kan man prata med prästen, eller skicka in en blankett som du får från pastorsexpeditionen. 

Krav för att vara medlem är att man är svensk medborgare oavsett vilket land du bor,  eller medborgare i ett annat land fast bosatt i Sverige. 

 

Kyrkan behöver dig

Är du redan medlem? Tack för att du är med.

Om inte – tycker du att kyrkan står för något gott? Då är du välkommen som medlem, för att ta del av allt det som kyrkan erbjuder och för att stötta kyrkan i dess uppdrag.

För att bli medlem - fyll i blanketten och skicka till oss på pastorsexpeditionen.

Norra Billings pastorat
Väringsvägen 26
541 76 Väring

Vid frågor kontakta oss via e-post: norrabillings.pastorat@svenskakyrkan.se eller via telefon: 0500-44 02 70.

Anledningar att vara medlem

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör detta möjligt!

Albertus Pictors kalkmålning som föreställer änglar rengörs i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala.

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Den finansierar den lokala församlingens verksamheter.