Vigsel

Att vigas eller ingå äktenskap är ett sätt att offentligt säga ja till varandra och ett liv tillsammans. Vigselakten i sig är en symbolhandling där man som par lovar att man vill älska och satsa helhjärtat på varandra hela livet. Man ber för kärleken - att den skall leva och bära paret genom alla framtidsdagar.

Stor fest eller enkel högtid

Ofta planeras bröllopet långt i förväg. Men vigseln i sig måste inte alls vara stor och påkostad. Den är gratis för Svenska kyrkans medlemmar. Förutom brudparet behövs egentligen bara vigselförrättaren och två vittnen för att vigseln ska bli juridiskt giltig.

Vigsel i kyrkan

En kyrklig vigsel sker oftast i kyrkan. Själva kyrkorummet förstärker stämningen av högtid och allvar. Det finns en given ritual för Svenska kyrkans vigselakt. Musik, sång och övrig utformning av akten samtalar med om med präst och musiker. Prästen är ytterst ansvarig för vigselgudstjänsten och är den som fattar beslut i de olika momenten. 

Heligt förbund

Den kyrkliga vigseln präglas av tanken att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. Man uttrycker det med läsning av bibelord, brudparets löften ”inför Gud och i denna församlings närvaro”, bönen över ringarna och välsignelsen över brudparet. Att vigas i kyrkan med bön och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten. Ordning för vigselgudstjänst finns i Den svenska psalmboken.

Hindersprövning

Innan man kan gifta sig måste man ansöka om hindersprövning hos Skatteverket.