Värings kyrka

Värings kyrka byggdes 1811-1813. Kyrkplatsen är dock medeltida och det är möjligt att vissa delar av den medeltida kyrkan ingår i den nuvarande kyrkobyggnaden.

Från medeltiden finns också dopfunten bevarad, ett mycket personligt exempel på den västgötska stenhuggarkonsten med symboliska bilder såsom korset, skeppet (kyrkan) och odjur (ondskans makter).

År 1980 fick konstnären Harry W Svensson, Fägre, i uppdrag att utföra en ny altarutsmyckning till kyrkan. Konstnären har kallat sitt verk Bergspredikan och enligt honom "har motivet formats så att det ger bilden av ett lanskap. Jesus kommer fram i ett vardagligt sammanhang. Den samlade folkmassan skall vara ett med församlingen." Tavlan rymmer träd och blommor, djur och fåglar, lyssnande vuxna och lekande barn samlade kring Livets herre. Under stilla veckan är altarets flyglar stängda, för att på Påskdagen åter slås upp som ett "livets och uppståndelsens landskap".