Musik & Sång

Det finns körer för alla sångglada i pastoratet. Kontakta gärna respektive körledare om du har frågor.

Ungdomskör

Mer info kommer

Kyrkokörer

 • Bergs kyrkokör övar måndagar kl. 19.00-20.30 i Timmersdala församlingshem. Ledare är Elin Johansson.
 • Frösve sångkör träffas i Frösve församlingshem måndagar kl. 19.00-21.00. Ledare är Cecilia Lövgren.
 • Widona övar i Tidans församlingshem tisdagar kl. 19.00-20.30. Ledare är Emanuel Andersson och Suzanne Östlund Lennartsson. 
 • Värings sångkör träffas i Värings församlingshem tisdagar kl. 19.00-21.00. Ledare är Jonas Eriksson.

Våga sjunga-kör

 • Värings församlings Våga sjunga-kör. Vi har inga krav på körvana eller sångvana. Övning i Värings församlingshem onsdagar ojämna veckor klockan 19.00-21.00. Ledare är Jonas Eriksson.
 • Bergs Våga sjunga-kör med det nya namnet ”Kör för alla” övar i Timmersdala församlingshem tisdagar klockan 14.30-15.45 . Ledare är Suzanne Östlund Lennartsson.

Barnkörer

 • TL-kids övar i Lerdala kyrka på torsdagar 16.45-17.30.  Ledare är Elin Johansson.
 • Värings barnkör (7-12 år) träffas i Värings församlingshem onsdagar kl. 13.15-14.15. Ledare är Jonas Eriksson.
 • Frökottarna (6-8 år) övar tisdagar kl. 13.45-14.45 i Stöpengården. Ledare är Cecilia Lövgren och Ursula Strömer.
 • Fröklang (9-12 år) träffas i Stöpengården tisdagar kl. 15.15-16.15. Ledare är Cecilia Lövgren och Ursula Strömer.  

Pastoratsorkestern

 • Kontakta Elin Johansson, kantor i Berg, vid frågor om pastoratsorkester. 

Kontaktinformation till våra musiker, kantorer och körledare hittar du här: https://www.svenskakyrkan.se/norrabilling/personal

För musikgudstjänster med mera se i vår kalender.