Musik & Sång

Hör av dig till våra kantorer för att få reda på nuvarande status, hösten 2021, för körerna som mer eller mindre varit satta på paus det senaste året 2020- vt 2021. Det finns körer för alla sångglada i pastoratet. Kontakta gärna respektive körledare om du har frågor.

Ungdomskör

Mer info kommer

Kyrkokörer

 • Bergs kyrkokör övar måndagar kl. 19.00-20.30 i Timmersdala församlingshem. Ledare är Magnus Lundberg.
 • Frösve sångkör träffas i Frösve församlingshem måndagar kl. 19.00-21.00. Ledare är Cecilia Lövgren.
 • Götlundkören övar i Götlunda församlingshem. Tisdagar kl. 19.00 - 20.30.  Ledare är Elin Johansson.
 • Värings sångkör träffas i Värings församlingshem tisdagar kl. 19.00-21.00. Ledare är Jonas Eriksson.

Våga sjunga-kör

 • Värings församlings Våga sjunga-kör. Vi har inga krav på körvana eller sångvana. Övning i Värings (församlingshem) kyrka onsdagar ojämna veckor klockan 19.00-21.00. Ledare är Jonas Eriksson.
 • Bergs Våga sjunga-kör övar i Timmersdala församlingshem tisdagar klockan 19.00-20.00. Ledare är Suzanne Östlund Lennartsson.

Barnkörer

 • TL-kids övar i Lerdala församlingshem på torsdagar 16.45-17.30.  Ledare är Magnus Lundberg och Elin Johansson.
 • Värings barnkör (7-12 år) träffas i Värings församlingshem onsdagar kl. 13.15-14.15. Ledare är Jonas Eriksson.
 • Frökottarna (6-8 år) övar tisdagar kl. 13.45-14.45 i Stöpengården. Ledare är Cecilia Lövgren och Anna Östlund.
 • Fröklang (9-12 år) träffas i Stöpengården tisdagar kl. 15.15-16.15. Ledare är Cecilia Lövgren och Anna Östlund.
 • Tidans barnkör (7-9år) träffas tisdagar kl. 16.00-16.45 i Tidans församlingshem. Ledare Elin Johansson.  

Pastoratsorkestern

 • Du som spelar ett musikinstrument är välkommen att vara med i Pastoratsorkestern. Kontakta i så fall Magnus Lundberg för mer information. Magnus nås på telefon 0500-38 15 07  eller e-post magnus.lundberg@svenskakyrkan.se.

Kontaktinformation till våra musiker, kantorer och körledare hittar du här: https://www.svenskakyrkan.se/norrabilling/personal

 

För musikgudstjänster med mera se i vår kalender.