Musik & Sång

Det finns körer för alla sångglada i pastoratet. Kontakta gärna respektive körledare om du har frågor.

Kyrkokörer

 • Bergs kyrkokör övar måndagar kl. 19.00-20.30 i Timmersdala församlingshem. Ledare är Elin Johansson. Telefon 0730-75 00 14. 
 • Frösve sångkör övar i Stöpengården måndagar kl. 19.00-21.00. Ledare är Cecilia Lövgren. Telefon 070-874 11 71. 
 • Widona övar i Tidans församlingshem tisdagar kl. 19.00-20.30. Ledare är Emanuel Andersson, telefon 0730-48 94 69 och Suzanne Östlund Lennartsson, telefon 0730-72 97 53. 
 • Värings sångkör övar i Värings församlingshem tisdagar kl. 19.00-21.00. Ledare är Jonas Eriksson. Telefon 070-874 13 32.

Våga sjunga-kör

 • Värings församlings Våga sjunga-kör. Vi har inga krav på körvana eller sångvana. Övning i Värings församlingshem onsdagar ojämna veckor klockan 19.00-21.00. Ledare är Jonas Eriksson, telefon 070-874 13 32.
 • Bergs Våga sjunga-kör med det nya namnet ”Kör för alla” övar i Timmersdala församlingshem tisdagar klockan 14.30-15.45 . Ledare är Suzanne Östlund Lennartsson 0730-72 97 53 och  Emanuel Andersson. 

Barnkörer

 • TL-kids övar i Lerdala kyrka (i församlingshemmet mellan november och april.) på torsdagar 16.45-17.30.  Ledare är Elin Johansson. Telefon 0730-75 00 14 och Emanuel Andersson. 
 • Värings barnkör (7-12 år) övar i Värings församlingshem onsdagar kl. 13.15-14.15. Ledare är Jonas Eriksson. Telefon 070-874 13 32. 
 • Frökottarna (6-8 år) övar tisdagar kl. 13.45-14.45 i Stöpengården. Ledare är Cecilia Lövgren, telefon 070-874 11 71 och Janne Jonsson. 
 • Fröklang (9-12 år) övar i Stöpengården tisdagar kl. 15.15-16.15. Ledare är Cecilia Lövgren och Janne Jonsson.   

Pastoratsorkestern

 • Kontakta Elin Johansson, kantor i Berg, vid frågor om pastoratsorkester. 

Ytterligare kontaktinformation till våra musiker, kantorer och körledare samt övrig personal hittar du här: https://www.svenskakyrkan.se/norrabilling/personal

För musikgudstjänster med mera se i vår kalender.