Personal

Det är vi som arbetar i Norra Billings pastorat. Om du är osäker på vem du ska kontakta angående ditt ärende? Rådgör med expeditionen på telefon 0500-44 02 70 (telefontid klockan 9-12). Eller skicka e-post till norrabillings.pastorat@svenskakyrkan.se

Anställda i Norra Billings pastorat