Meny

Personal

Det är vi som arbetar i Norra Billings pastorat. Om du är osäker på vem du ska kontakta angående ditt ärende? Rådgör med expeditionen på telefon 0500-44 02 70 (telefontid klockan 9-12). Eller skicka e-post till norrabillings.pastorat@svenskakyrkan.se

Anställda i Norra Billings pastorat

Eva Posth

Eva Posth

Norra Billings pastorat

Kyrkoherde

Ingemar Ekström

Ingemar Ekström

Norra Billings pastorat

Komminister

Karin Mannesson

Karin Mannesson

Norra Billings pastorat

Komminister

Stig Östlund

Stig Östlund

Norra Billings pastorat

Komminister

Gunlög Fåglefelt

Gunlög Fåglefelt

Norra Billings pastorat

Diakon

Lena Andersson

Lena Andersson

Norra Billings pastorat

Expedition

Lisbeth Hansson

Lisbeth Hansson

Norra Billings pastorat

Kyrkokamrer

Sören Mårtensson

Sören Mårtensson

Norra Billings pastorat

Kyrkogårds- och fastighetschef

Malin  Wäring Essén

Malin Wäring Essén

Norra Billings pastorat

Kommunikatör, vik.

Jonas Eriksson

Jonas Eriksson

Norra Billings pastorat

Kantor

Elin Johansson

Elin Johansson

Norra Billings pastorat

Kantor

Magnus Lundberg

Magnus Lundberg

Norra Billings pastorat

Kantor

Cecilia Lövgren

Cecilia Lövgren

Norra Billings pastorat

Kantor

Ursula Strömer

Ursula Strömer

Norra Billings pastorat

Kantor, Tjänstebiträde

Suzanne Lennartsson

Suzanne Lennartsson

Norra Billings pastorat

Musiker

Ann-Sofie Sjögren

Ann-Sofie Sjögren

Norra Billings pastorat

Församlingspedagog

Anna Gabert

Anna Gabert

Norra Billings pastorat

Fritidsledare

Janne Jonsson

Janne Jonsson

Norra Billings pastorat

Fritidsledare

Therése Wästefors

Therése Wästefors

Norra Billings pastorat

Fritidsledare

Evonne Dahlberg

Norra Billings pastorat

Vaktmästare

Anders Fasth

Norra Billings pastorat

Vaktmästare

Tomas Helldén

Tomas Helldén

Norra Billings pastorat

Vaktmästare

Ewa Johansson

Ewa Johansson

Norra Billings pastorat

Vaktmästare

Josefin Karlsson

Josefin Karlsson

Norra Billings pastorat

Vaktmästare

Karin Karlsson

Karin Karlsson

Norra Billings pastorat

Vaktmästare

Lilian Klahr

Lilian Klahr

Norra Billings pastorat

Vaktmästare

Annika Lindgren

Annika Lindgren

Norra Billings pastorat

Vaktmästare

Kristina Martinsson

Kristina Martinsson

Norra Billings pastorat

Vaktmästare

Ingela Sandsjö

Ingela Sandsjö

Norra Billings pastorat

Vaktmästare