Locketorps kyrka

Gnistor från en eldsvåda antände 1896 den gamla kyrkans spåntak och inom loppet av bara några timmar var kyrkan helt nedbrunnen. Den nya (nuvarande) kyrkan började byggas 1897 och invigdes 1898.

Kyrkans förnämsta prydnad är korfönstren i glasmosaik av konstnären Bo Beskow. Han är internationellt känd bland annat genom utsmyckning av en vägg i FN-skyskrapan i New York. Mittfönstret avbildar Kristus som skänker Livets bröd. I vänstra fönstret framställs Bebådelsen, Tillbedjan och Dopet. I det högra ses Getsemane, Begabbelsen och Golgata.

Från den äldre kyrkan har bevarats de träskulpturer som finns uppsatta på södra långväggen, liksom malmkronan i koret och ljuskronan i vapenhuset.