Barn och familj

I våra församlingar finns ett brett utbud av verksamhet riktad till barn i alla åldrar. Varmt välkommen! Vår barn och ungdomsverksamhet är satt på paus så länge pandemiläge råder. Uppdaterad information om vår aktuella verksamhet hittar du på vår hemsidas förstasida.