Vads kyrka

Vads kyrka har varit stängd för renovering och återöppnades av biskop Erik Aurelius den 30 maj 2010. Det största bekymret var sakristian, där väggarna för knappt 10 år sedan fick stora sprickor i samband med en särskilt torr sommar. Under arbetets gång visade det sig att muren till den gamla sakristian var så dålig att den kunde spolas bort. Det blev därför nödvändigt att riva allt utom taket, gjuta en ny grund och bygga upp väggarna på nytt. Sakristian förlängdes dessutom en halv meter.
Kyrkan har fått nytt värmesystem. En bergvärmepump svarar för grundvärmen, kompletterat med elektriska element under bänkarna.

Interiört har flera förändringar skett. I vapenhuset finns numera plats att hänga av sig ytterkläder. I bakre delen av kyrkan har en bänk tagits bort på södersidan för att ge bättre möjligheter för kaffe efter gudstjänsten. Vid behov kan utrymmet möbleras med stolar.

Hela kyrkan – utom taket – har målats om. Väggarna har fått en ljusare färgton, bänkarnas gröna färg har bytts mot blålaserat med lister i en röd nyans, samma nyans som återfinns sedan gammalt på predikstol och altaruppsats. Partierna mellan bänkdörrarna har fått en färg som bättre passar med dörrarna. Altarrundeln har fått sitt gröna tyg utbytt mot naturfärgat skinn.

Kyrkorummet har också fått ny belysning i form av tre plafonder med fyra lampor i varje. Plafonderna är placerade där kronorna är infästa i taket. Både kronor och plafonder kan nu lätt hissas ner för att underlätta tändning av stearinljus och utbyte av glödlampor. Även gången mellan vapenhus och kyrkorum har fått ny belysning.

Utvändigt har putsen lagats och kalkats vit. (En gång i tiden var kyrkan rosa – vilket gick att se när sakristian revs.) För att förbättra tillgängligheten har en plattgång lagts från parkeringen på kyrkans baksida fram till kyrkans dörr. Utefter denna har lyktstolpar placerats samtidigt som tidigare belysning runt kyrkan bytts ut.

Kostnaderna för renoveringen beräknas preliminärt till 4 miljoner kronor. Av den summan har vi fått beviljat bidrag via Skara stift om ca 2 milj.

Nu är förhoppningen att Vads kyrka skall upplevas inbjudande och välkomnande och vara ett väl fungerande rum i samband med dop, vigslar, begravningar och alla andra gudstjänster. Det är ju därför den finns – låt oss hjälpas åt att fylla rummet med liv.

Vid en tidigare restaurering 1947 påträffades den ursprungliga 1100- eller 1200-talskyrkans grund (se teckning nedan). Lika gammal som kyrkan är troligen dopfunten av sandsten.

Kyrkan finns omnämnd 1302, då konung Birger undertecknar ett brev vid Vads kyrka i Västergötland. 1724 utvidgades kyrkan åt öster genom att det gamla koret revs och ett längre och bredare kor byggdes. Kyrkan fick då också sin nuvarande altartavla, som föreställer den uppståndne Kristus som håller korset i sin hand. På altartavlans vänstra sida finns en bild av Mose med 10 Guds bud, vem den högra bilden föreställer är osäkert. Även predikstolen, försedd med träskulpturer av de fyra evangelisterna, är från 1700-talet.

1782 beslöt kyrkostämman att man skulle ta upp ett fönster på kyrkans norra sida och göra fönstret på den västra gaveln större. 1813 upptogs nya och större fönster, som fick målade "gardiner" 1815.
Klockstapeln är mycket gammal och har en s.k. björnstege. Den består av en kraftig stock som räcker från stapelns golv och upp till klockorna. På ena sidan är urtag gjorda för klättrarens fötter, på baksidan finns djupa skåror för händerna. Enligt uppgift räddade denna björnstege på 1800-talet klockstapeln från att bli ersatt med ett torn. Klockorna är två, den stora är omgjuten i Örebro 1805 och den lilla gjuten i Skara 1748. Orgeln från 1951 är kyrkans första och försedd med 11 stämmor. Fram till senaste renoveringen fanns det också en läktare längst bak på vardera sidan om mittgången, där kyrkans orgelharmonium hade sin plats.