Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Norra Billings pastorat Besöks- och postadress: Väringsvägen 26, 54176 VÄRING Telefon: +46(500)440270 E-post till Norra Billings pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Säters kyrka

Säters kyrka är troligen från tidig medeltid. Kyrkan är tillbyggd både i öster och väster. I öster har det gamla koret rivits. Det nya kom då att innefatta en gravkammare som nu finns under koret.
Kyrkan har renoverats många gånger.

Altartavlan är från 1774 och är tillverkad av träsnidaren Joh. Ullberg, bördig från Velinga.

Dopfunten torde härstamma från tidigare delen av 1100-talet och man kan gissa att den är samtida med kyrkan.

På väggarna hänger fyra vapensköldar (epitafier) över släkterna Lind av Hageby, Björnhuvud, samt Hammarhjelm vilka varit stora jordägare i socknen.

Kyrkan har ett rökelsekar och ett timglas från 1400-talet.