Säters kyrka

Säters kyrka är troligen från tidig medeltid. Kyrkan är tillbyggd både i öster och väster. I öster har det gamla koret rivits. Det nya kom då att innefatta en gravkammare som nu finns under koret.
Kyrkan har renoverats många gånger.

Altartavlan är från 1774 och är tillverkad av träsnidaren Joh. Ullberg, bördig från Velinga.

Dopfunten torde härstamma från tidigare delen av 1100-talet och man kan gissa att den är samtida med kyrkan.

På väggarna hänger fyra vapensköldar (epitafier) över släkterna Lind av Hageby, Björnhuvud, samt Hammarhjelm vilka varit stora jordägare i socknen.

Kyrkan har ett rökelsekar och ett timglas från 1400-talet.